Här nedan presenteras ett urval av de kurser där medarbetare från avdelningen är involverade.

Grundnivå

Utvecklingspsykologi
Kognitiv psykologi
Motivations- och emotionspsykologi
Vetenskaplig metod och statistik
Vetenskaplig undersökning

Personal, arbete och organisation

Kognition
Socialpsykologi

Logopedprogrammet

Kognitionspsykologi
Utvecklingspsykologi

Psykologprogrammet

Neuropsykologi & Kognition
Intervjumetodik
Självständigt arbete

Avancerad nivå

Higher Cognitive Functions
Trends in Cognition

Forskarnivå

Kognitivt åldrande