Publikationer

Publikationer

Våra senaste publikationer som har lagts upp i DiVA, det nationella Digitala Vetenskapliga Arkivet, hittar du i listan här nedanför.

Se även fliken Publikationer och forskarnas egna hemsidor samt den externa sajten www.stockholmcognitionlab.com för fler publikationer av avdelningens forskare.

Senaste publikationerna i DiVA

  • Jag kunde inte hämta data från DiVA just nu...

KONTAKT

Avdelningen för kognitiv psykologi

Avdelningsföreståndare
Professor Timo Mäntylä
Tfn: 08-16 2008
timo.mantyla@psychology.su.se

Ställföreträdande avdelningsföreståndare
Professor Fredrik Jönsson
Tfn: 08-16 3876
fredrik.jonsson@psychology.su.se

Telefon och fax
08-16 2000 (växel)
08-16 7847 (fax)

Besöksadress
Frescati Hagväg 14

Postadress
Psykologiska institutionen
Stockholms universitet
106 91 STOCKHOLM

ÄMNESBESKRIVNING

Kognitionspsykologi

Kognitionspsykologi behandlar hur människor förstår sin omvärld och sig själva samt hur de utvecklar och använder olika färdigheter. Mentala processer och strukturer i dessa sammanhang beaktas. Följande delområden behandlas inom den kognitiva psykologin: perception, uppmärksamhet, hur information kodas in, lagras, tas fram och används i, respektive från minnet, begreppsbildning, kunskapsrepresentation, tänkande, problemlösning, beslutsfattande, kreativitet samt produktion och förståelse av språk. Vidare beaktas hur dessa aspekter på människans kognition är relaterade till känslor och motivation. Kopplingar till biologiska aspekter är också ett viktig studieområde. Ett annat centralt område är utveckling och förändring av mänsklig kognition i olika faser av människans liv. Ytterligare ett centralt område är hur människans förståelse och tänkande sker i en social och kulturell kontext.

Källa: Nationalkommittén för psykologi, vid Kungl. Vetenskapsakademien.