Professuren i kognitiv psykologi vid Psykologiska institutionen inrättades år 1989 med Henry Montgomery som förste innehavare.

Dessförinnan hade Göte Hansson en extra professur i ämnet.

Sedan 2011 innehar Timo Mäntylä professuren i kognitiv psykologi.