Riskanalys, social- och beslutsforskning

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Psykologiska institutionen
  4. Forskning
  5. Forskningsområden
  6. Kognitiv psykologi
  7. Forskning
  8. Riskanalys, social- och beslutsforskning

Enheten för riskanalys, social- och beslutsforskning

Enheten består av forskare från Stockholms universitet och Lunds universitet och bedriver undervisning och forskning inom företrädesvis kognitiv psykologi med olika tillämpningar från individuellt beslutsfattande till beslutsprocesser i stora organisationer. En stark association finns till Decision Research, Eugene, Oregon, USA.

De flesta forskningsteman har anknytning till mänskliga bedömningar och beslut i olika situationer. Det kan handla om enkla eller livsavgörande beslut som enskilda individer fattar och om beslut i grupper/organisationer. Ett viktigt forskningstema behandlar risktagande och säkerhet i olika sammanhang, ett annat tema trafik och bilkörning och ett tredje miljöpsykologiska frågeställningar.

För publikationsreferenser hänvisas till Ola Svensons hemsida alternativt till Decision Research (Ola Svensons Vita).

Report No 1, 2015-02-22 (333 Kb) Prospect for future research based on Differentiation and Consolidation Theory: Distorting facts in search of cognitive coherence and individual decision processes in a social context, av Ola Svenson.

 

Doktorsavhandlingar

Följande doktorsavhandlingar har lagts fram med handledare från enheten sedan 1997.

Tecknad bilist på 90-väg kalkylerar tid och bensinåtgång (Copyright Cecilia Eriksson)

Forskningsteman

De flesta forskningsteman har anknytning till mänskliga bedömningar, planering och beslut i olika situationer. Det kan handla om enkla eller livsavgörande beslut som enskilda individer fattar och om beslut i grupper/organisationer. Så gott som all forskning som genomförs inom enheten rapporteras på engelska och här beskrivs olika forskningsteman och inriktningar på detta språk.

Personal

Enheten består av ett nätverk av forskare med nedanstående personer samt forskare vid Decision Research, Eugene, Oregon, USA.

Publikationer

Några utvalda publikationer från enheten. Se även sidan med Doktorsavhandlingar. För en utförligare lista hänvisas till Decision Research eller Ola Svensons hemsida.

KONTAKT

Enheten för riskanalys, social- och beslutsforskning

Forskningsledare
Professor em Ola Svenson
Tfn 08-16 3680
osn@psychology.su.se

Telefon och fax
Tfn 08-16 2000 (växel)
Fax 08-612 06 54

Besöksadress
Frescati Hagväg 14

Postadress
Psykologiska institutionen
Stockholms universitet
106 91 Stockholm