Riskanalys, social- och beslutsforskning

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Psykologiska institutionen
  4. Forskning
  5. Forskningsområden
  6. Kognitiv psykologi
  7. Forskning
  8. Riskanalys, social- och beslutsforskning

Forskargruppen för riskanalys, social- och beslutsforskning

Forskargruppen bedriver undervisning och forskning inom företrädesvis kognitiv och perceptionspsykologi samt socialpsykologi med olika tillämpningar. Ledare för forskargruppen är Professor emeritus Ola Svenson. En stark association finns till Decision Research, Oregon, USA, där Ola Svenson är en av forskarna.

De flesta forskningsteman har anknytning till mänskliga bedömningar och beslut i olika situationer. Det kan handla om enkla eller livsavgörande bedömningar och beslut som enskilda individer fattar och om beslut i grupper/organisationer. Som exempel kan nämnas ett forskningstema som behandlar risktagande och säkerhet i olika sammanhang, ett annat tema trafik och bilkörning och ett tredje beteendemedicinska frågeställningar i samband med luftburna virus. Samtidigt bedrivs utveckling av metoder för psykologisk mätning.

 

Doktorsavhandlingar

Följande doktorsavhandlingar har lagts fram med handledare från forskargruppen sedan 1997.

Tecknad bilist på 90-väg kalkylerar tid och bensinåtgång (Copyright Cecilia Eriksson)

Forskningsteman

Forskningen som utförs av forskargruppen faller inom nedanstående områden, med namn på deltagande forskare från Psykologiska institutionen i parentes.

Gruppmedlemmar

Forskargruppen består av följande forskare. Dessutom har gruppen nära kontakter med forskare vid Decision Research, Oregon, USA.

Publikationer

Några utvalda publikationer från forskargruppen. Se även sidan med Doktorsavhandlingar. För en utförligare lista hänvisas till Decision Research (Ola Svenson) och gruppmedlemmarnas profilsidor.

KONTAKT

Forskargruppen för riskanalys, social- och beslutsforskning

Forskningsledare
Professor em Ola Svenson
Tfn 08-16 3680
osn@psychology.su.se

Telefon och fax
Tfn 08-16 2000 (växel)
Fax 08-612 06 54

Besöksadress
Albanovägen 12

Postadress
Psykologiska institutionen
Stockholms universitet
106 91 Stockholm