Ledare för forskargruppen är Professor emeritus Ola Svenson. En stark association finns till Decision Research, Oregon, USA, där Ola Svenson är en av forskarna.

De flesta forskningsteman har anknytning till mänskliga bedömningar och beslut i olika situationer. Det kan handla om enkla eller livsavgörande bedömningar och beslut som enskilda individer fattar och om beslut i grupper/organisationer. Som exempel kan nämnas ett forskningstema  som behandlar risktagande och säkerhet i olika sammanhang, ett annat tema trafik och bilkörning och ett tredje beteendemedicinska frågeställningar i samband med luftburna virus. Samtidigt bedrivs utveckling av metoder för psykologisk mätning.
 

Mer information från forskargruppen