Enheten består av forskare från Stockholms universitet och Lunds universitet och bedriver undervisning och forskning inom företrädesvis kognitiv psykologi med olika tillämpningar från individuellt beslutsfattande till beslutsprocesser i stora organisationer. En stark association finns till Decision Research, Eugene, Oregon, USA.

De flesta forskningsteman har anknytning till mänskliga bedömningar och beslut i olika situationer. Det kan handla om enkla eller livsavgörande beslut som enskilda individer fattar och om beslut i grupper/organisationer. Ett viktigt forskningstema behandlar risktagande och säkerhet i olika sammanhang och ett annat tema trafik och bilkörning.

För publikationsreferenser hänvisas till Ola Svensons hemsida, alternativt till Decision Research.

Report No 1, 2015-02-22 (333 Kb) . Prospect for future research based on Differentiation and Consolidation Theory: Distorting facts in search of cognitive coherence and individual decision processes in a social context, av Ola Svenson.

Mer information från enheten