Betula är i högsta grad ett tvärvetenskapligt projekt med forskare inom bland annat kognitiv psykologi, neurofysiologi, hjärnavbildning, genetik, gerontologi och datorsimulering inblandade. Projektet startade 1988 i Umeå. Professor Lars-Göran Nilsson har alltsedan starten varit dess projektledare.