Betula, logo
 
 

Betulaprojektet har en egen webbplats på www.org.umu.se/betula.

 

Betula ingår även som en väsentlig del i Stockholms universitets ledande forskningsområde Kognitivt åldrande.

Välkommen dit!