Vår forskning kretsar kring etiologi, diagnosticering, prevention och behandling av olika former av kliniska tillstånd, det vill säga psykisk ohälsa och psykiatriska funktionsnedsättningar hos barn och vuxna. I detta ingår framförallt utveckling och utvärdering av forskning inom klinisk psykologi genom samarbete med andra forskare, studenter och externa verksamheter.

Forskargruppen bedriver vetenskapliga studier på såväl nationell som internationell nivå inom bland annat följande områden:

 • Internetbaserad psykologisk behandling
 • Biverkningar av psykologisk behandling
 • Behandling och prevention av spelberoende
 • Psykoanalytisk och psykodynamisk behandling
 • Kognitiv beteendeterapeutisk behandling
 • Psykoterapeuters professionella utveckling
 • Utvärdering av skattningsformulär
 • Rätts- och vittnespsykologi
 • Anknytningspsykologi och föräldraskap
 • Kontextuell beteendevetenskap
 • Träning av psykologers emotionsigenkänning vid psykologisk behandling
 • Flyktingars, asylsökandes och nyanländas psykiska hälsa och erfarenhet av trauma

Läs mer om olika forskningsprojekt som för närvarande bedrivs under rubriken forskning.

Våra utbildningar innefattar undervisning på psykologprogrammet vid Psykologiska institutionen, fristående kurser i psykologi, samt kurser inom ramen för forskarutbildningen. Inom ramen för detta förekommer även handledning på flera fristående kurser, kurser på avancerad nivå, psykologprogrammet, psykoterapeutprogrammet, liksom doktorander på forskarnivå.

Avdelningen för klinisk psykologi har dessutom en rad olika internationella samarbeten i form av forsknings- och utbildningsutbyten. Vi arbetar bland annat tillsammans med forskare i olika länder och tillhör ett flertal internationella forskningsnätverk.

Vi är även intresserade av att etablera kontakt med utländska studenter och forskare som önskar komma på studiebesök eller som vill undersöka möjligheterna till praktik eller anställning.

Film om forskning

Vid Avdelningen för klinisk psykologi pågår både forskning och utbildning av psykolog- och psykoterapistudenter. Bland annat provas VR-teknik i forskning om behandling av ångest och starka rädslor.

– Vi jobbar med behandling av ångest, depression och posttraumatiskt stressyndrom, men också med dem som vill må lite bättre i vardagen, säger Per Carlbring professor i klinisk psykologi.

VR-teknik behandlar ångest och starka rädslor