Grundnivå

Utvecklingspsykologi
Gruppsykologi och intervjumetodik
Klinisk psykologi
Motivations- och emotionspsykologi
Personlighetsteori
Rättspsykologi I och II
Vetenskaplig undersökning

Personal, arbete och organisation

Kognition
Personlighetspsykologi
Socialpsykologi

Logopedprogrammet

Kognitionspsykologi
Utvecklingspsykologi

Psykologprogrammet

Utvecklingspsykologi I
Utvecklingspsykologi II
Personlighetspsykologi
Psykiatri
Barn i grupp
Psykologiska testmetoder
Utredning och åtgärder avseende individen
Psykoterapeutisk teori
Intervjumetodik
Socialkunskap
Psykologpraktik
Egen psykoterapi
Psykoterapeutisk fördjupning
Handledd psykoterapi
Individuell fördjupning inom psykologprogrammet
Psykoterapeutisk ramkurs
Konsultationsmetodik
Självständigt arbete

Psykoterapeutprogrammet

Professionskurs
Psykoterapeutiska teorier och metoder
Vetenskapsteori och forskningsmetodik i psykoterapi
Psykoterapeutiska teorier och metoder
Psykoterapi under handledning
Vetenskapligt arbete

Avancerad nivå

Positiv utveckling i ungdomsåren (Positive Youth Development)
Interpersonella processer ur ett anknytningsperspektiv
Autism, utvecklingsstörning och beteendeanalys
Beteendeinterventioner – praktik och implementering

Forskarnivå

Interpersonella processer
Forskningsmetodik 1
Adolescent School Engagement and Social Competence