Innehåll

 

Forskningsområden

Sven Å Christiansons forskning omfattar ett flertal olika psykologiska områden. Ett övergripande tema är hur barn och vuxna uppfattar, minns och berättar om traumatiska upplevelser. Forskningen berör barn som bevittnat eller utsatts för våld och sexuella övergrepp; hur gärningsmän till grova våldsbrott och sexualbrott (t.ex. serievåldtäktsmän och gärningsmän till dödligt våld), tänker, agerar och utvecklas i sitt gärningsmannaskap; profilering av gärningsmän till sexuellt och dödligt våld; betingelser för falska minnen samt minnesförlust utifrån traumatisk stress och psykiska sjukdomar som har en organisk/neurologisk grund. En viktig del i forskningen är att förbättra intervjumetodik beträffande barn och vuxna (bl.a. kognitiv intervjumetodik). 

Läs mer på sidan Forskningsområden samt nedan i bokpresentationerna.

 

Kontakt

Sven Å Christianson
Sven Å Christianson

Sven Å Christianson

professor, fil.dr, leg.psykolog

Christianson undervisar och handleder i psykologi/ rättspsykologi inom universitet och högskolor samt utbildar en rad olika aktörer inom bland annat psykiatrin, socialtjänsten och rättsväsendet. Han föreläser även regelbundet på olika gymnasieskolor.

Telefon: 08-16 3957, 070-316 04 86
E-post: scn@psychology.su.se
Profilsida: www.su.se/profiles/scn

 

Publikationer

För Christiansons vetenskapliga publikationer, se hans profilsida eller direkt i DiVA, Stockholms universitets digitala vetenskapliga arkiv.

 

Böcker

Vad är grooming (2016)

Författare: Sven Å Christianson och Ulrika Rogland

Grooming är när vuxna, oftast under falsk identitet, skapar kontakt med barn och ungdomar på internet med syftet att senare utnyttja dem sexuellt. Genom rättsfall och forskning synliggör och avslöjar psykologiprofessorn Christianson och advokaten Rogland hur förövarna går till väga för att locka in barnen i en förödande process. Boken vänder sig både till anställda inom de rättsvårdande myndigheterna, socialtjänsten samt unga och deras föräldrar.

 

 

”Jag kände mig speciell”. Grooming på Internet (2012)

Författare: Ulrika Rogland och Sven Å Christianson

Brottsligheten hittar ständigt nya vägar, liksom vuxna som vill utnyttja barn och ungdomar sexuellt. Internetrelaterade övergrepp har kommit med utvecklingen av nya kommunikationsvägar som chattsidor, sociala medier, webcommunities och webbkameror. Grooming har utvecklats som en metod där vuxna med en påhittad identitet skapar en förtroenderelation med barn på nätet i avsikt att utsätta dem för sexuella övergrepp on- och offline.

I den här boken beskrivs grooming genom det så kallade Alexandraärendet – en man som utgav sig för att vara en ung snygg kvinna, Alexandra, och kontaktade unga kvinnor på nätet. Flickorna övertalades att visa sig framför webbkameran och att träffa en vän till Alexandra – Alexandramannen själv.

 

 
Bokomslag: Psykologi och bevisvärdering
 
 

Psykologi och bevisvärdering. Myter om trovärdighet och tillförlitlighet (2011)

Författare: Sven Å Christianson och Marika Ehrenkrona.

Författarna identifierar och beskriver vanliga psykologiska myter i juridiken. Olika föreställningar illustreras även med exempel från litteratur, konst och film, och många gamla sanningar sätts i nytt perspektiv. Syftet är att med aktuell och vetenskaplig kunskap bidra till att höja kvaliteten i de juridiska bedömningarna för att ytterst öka rättssäkerheten.

Bokförlag: Norstedts juridik.

 

I huvudet på en seriemördare (2010)

Författare: Sven Å Christianson.

Få kriminella handlingar väcker så stark avsky och sådana associationer till ondska som seriemördarens. Hur blir man seriemördare? Vad är det som gör att en människa kan begå bestialiska mord om och om igen?

I den här boken vill Sven Å Christianson beskriva och begripliggöra vad som ligger bakom dessa människors handlingar.

Bokförlag: Norstedts.

 

 
Bokomslag: Handbok i rättspsykologi
 
 

Handbok i rättspsykologi (2008)

Författare: Sven Å Christianson och Per Anders Granhag.

Boken ger en översikt av grundläggande psykologi och handlar därefter om vad som sker när ett brott begåtts till dess att en skyldig döms och tas om hand av kriminalvården eller rättspsykiatrin. Svenska och internationella forskningsresultat presenteras och diskuteras, liksom praktiska erfarenheter och tillämpningar i rättsväsendets dagliga arbete.

Bokens första delar fokuserar på polisiärt utredningsarbete, de följande på domstolen och den avslutande på det som följer när domstolen har sagt sitt.

Bokförlag: Liber.

 

 
Bokomslag: Offenders' Memories of Violent Crimes
 
 

Offenders' Memories of Violent Crimes (2007)

Sven Å Christianson (red.)

The book explores offenders' memories with particular emphasis on theory and empirical research on such topics as memorial patterns in perpetrators, instrumental and reactive offenders, crime-related amnesia, crime-related brain activation, detecting lies and deceit and interviewing techniques.

Organised into three parts: Theoretical aspects of offenders' memories; Evaluationg offenders' memories and Interviewing offenders, this timely volume will further the understandning of criminal behaviour.

Bokförlag: John Wiley & Sons.

 

 
Bokomslag: Polispsykologi
 
 

Polispsykologi (2004)

Sven Å Christianson och Pär Anders Granhag (red.)

En polis ställs ofta inför mycket plötsliga och svåra situationer. Det gäller att snabbt kunna agera på rätt sätt och bemöta olika människor: drogpåverkade personer, människor i psykisk obalans, misstänkta gärningsmän, vittnen, brottsoffer eller en upprörd eller oroad allmänhet.

Hittills har det saknats en bok som integrerar psykologisk teori och metod med olika verksamhets- och problemområden i polisarbetet. Men i Polispsykologi står de tillämpade aspekterna i centrum, och innehållet är kopplat till den direkta operativa verksamheten.

Boken riktar sig främst till den grundläggande polisutbildningen och till yrkesverksamma poliser. Den är även avsedd för väktarutbildningar, säkerhetsutbildningar och för personal inom bevakningsföretag.

Bokförlag: Natur och Kultur.

 

 
Bokomslag: The Handbook of Emotion and Memory
 
 

The Handbook of Emotion and Memory: Research and Theory (1992)

Sven Å Christianson (red.)

"The scope of coverage, the high level of writing and scholarship, and the status of the authors represented make this an important work... A must for senior undergraduates, graduate students, and researchers alike." Choice

Bokförlag: Lawrence Erlbaum Associates.

 

 

 

 

 
Bokomslag: Rättspsykologi
 
 

Rättspsykologi. Den forensiska psykologin i Sverige - en kunskapsöversikt (1996)

Sven Å Christianson (red.)

Debatten kring rättspsykologiska frågeställningar har ökat kraftigt under senare år. Psykologer medverkar i dag i många olika funktioner inom den rättsliga processen, exempelvis vid olika förundersökningar och rättegångar. Uppmärksammade brottmål har visat på behovet av forskning, utbildning och information vad gäller den forensiska psykologin. Boken ger en aktuell översikt över kunskapsområdet i Sverige idag.

Bokförlag: Natur och Kultur.

 

 

 
Bokomslag: Avancerad förhörs- och intervjumetodik
 
 

Avancerad förhörs- och intervjumetodik (1998)

Författare: Sven Å Christianson, Elisabet Engelberg och Ulf Holmberg.

Boken redogör för aktuell psykologisk kunskap och forskning, främst inom områdena kommunikationsprocesser och minnesfunktioner. I olika kapitel behandlas förhörssituationer med brottsoffer, gärningsmän, vittnen, barn, traumatiserade personer, personlighetsstörda personer, personer med minnesförlust etc. Här ges exempel på god såväl som dålig förhörsmetodik. Den kognitiva förhörsmetodiken, vilken fått stor uppmärksamhet och framgång utomlands, beskrivs närmare.

Bokförlag: Natur och Kultur.

 

 
Bokframsida: Brott och minne
 
 

Brott och minne. Berättelser om grova brott i känslo- och minnesperspektiv (1996/2002)

Författare: Sven Å Christianson och Görel Wentz.

Pappas flicka, Liket i garderoben, Mördade jag min sambo? är rubriker på några starka berättelser om känslor och minnen hos människor som varit med om svåra brott, antingen som brottsoffer eller gärningsmän. Här möter läsaren mördaren, våldtäktsoffret, incestoffret och mannen som utsatts för tortyr.

Genom intervjuer och fortlöpande kortfattade vetenskapliga kommentarer visar författarna hur minnet kan påverkas vid starkt traumatiska upplevelser.

Bokförlag: Natur och Kultur.

 

 
Bokframsida: Traumatiska minnen, 3:e uppl
 
 

Traumatiska minnen (1994/2009)

Författare: Sven Å Christianson.

Att uppleva ett skottdrama, ett överfall, ett våldsbrott eller olyckor av olika slag är exempel på starka känslomässiga upplevelser. I den här boken förklarar författaren, med stöd av forskningen, hur vårt minne fungerar och hur vi påverkas av negativa känslomässiga upplevelser. Vilka minnen är tillförlitliga och vilka är det inte? Hur påverkbara är barn för ledande frågor? Hur kan vi komma åt minnen? Att få kunskap om hur minnets mekanismer verkar är viktigt för människor som arbetar inom t ex sjukvården, rättsväsendet och kriminalvården.

Bokförlag: Natur och Kultur.

 

 

Utbildning

Forskningslabbet ansvarar för följande kurser i Rättspsykologi på grundnivå.

Rättspsykologi I, 15 hp (Kurshemsida i Fastreg)

Rättspsykologi II, 15 hp (Kurshemsida i Fastreg)

Rättspsykologi inom ramen för Psykologi II (7,5 hp) (Kurshemsida i Fastreg)

 

Rättspsykologi, en ämnesbeskrivning

Rättspsykologin rymmer två huvudsakliga aktiviteter: (1) att utifrån ett beteendevetenskapligt perspektiv studera den rättsliga arenans aktörer, och (2) att via vetenskaplig forskning ta fram kunskap som kan omsättas i polisiära och juridiska sammanhang.

  1. Att anlägga ett psykologiskt perspektiv på polisiärt utredningsarbete, domstolsförhandlingar och kriminalvård. Dessa faser rymmer flera olika aktörer ( t.ex. offer, gärningsmän, vittnen, poliser, jurister och sakkunniga) som var och en kan stå i fokus för rättspsykologiska studier. Exempel på forskningsfrågor är "Vilka faktorer påverkar ett vittnesmåls tillförlitlighet?", "Hur väljer en serievåldtäktsman sina offer?", "Hur kan man förklara falska erkännanden?" och "Hur går det till när domare väger samman olika bevis?".
  2. Att med utgångspunkt i etablerade subdiscipliner som minnespsykologi, socialpsykologi, beslutsfattandets psykologi, utvecklingspsykologi etc. bedriva empirisk forskning med målsättningen att (a) pröva och förfina existerande teorier samt (b) ta fram, sammanställa och sprida kunskap som är av relevans för polisiära och rättsliga sammanhang. Exempel på forskning av detta slag är studier kring minnesunderlättande intervjutekniker, strategier vid förhör av misstänkta samt kriterier för bedömning av tillförlitligheten i barns vittnesmål. Rättspsykologisk kunskap har värde både vid (i) brottsförebyggande arbete (ii) utredning av brott samt för att förstå (iii) orsaker bakom och (iv) konsekvenser av brott (behandling av offer och gärningsmän).