Forskning

Forskning

Fyll i formuläret nedan för att skicka "Forskning" till en vän..

Skicka "Forskning" till en vän.

Captcha

För att vara säker på att denna funktion inte missbrukas ber vi att du identifierar dig genom att använda captcha-funktionen nedan.

Tillbaka till artikeln

KONTAKT

Avdelningen för klinisk psykologi

Avdelningsföreståndare
Professor Per Carlbring
Tfn: 08-16 3920
per.carlbring@psychology.su.se

Ställföreträdande avdelningsföreståndare
Professor Stephan Hau
Tfn: 08-16 4615
stephan.hau@psychology.su.se

Telefon och fax
08-16 2000 (växel)
08-16 1002 (fax)

Postadress
Psykologiska institutionen
Stockholms universitet
106 91 STOCKHOLM

ÄMNESBESKRIVNING

Klinisk psykologi

Den kliniska psykologin är ett mångfacetterat tillämpningsområde inom psykologin, vars ursprung i den akademiska psykologin främst finns inom personlighetspsykologin. Enklast kan man definiera den kliniska psykologin som det systematiska studiet av uppkomst, utveckling, diagnostik, bedömning samt behandling och prevention av kliniska tillstånd. Med kliniska tillstånd menas i första hand mentala besvär, problem, beteendestörningar, funktionshinder eller avvikelser från vad som betraktas som normalt. En viktig del av den kliniska psykologin, s k. hälsopsykologi eller beteendemedicin, ägnas åt mentala besvär eller problem som är kopplade till somatiska sjukdomar eller avvikelser.

Med uppkomst av kliniska tillstånd syftas på studier av etiologi i vid mening, t.ex. av genetiska och miljöbetingade faktorers roll eller kognitiva och affektiva mekanismers betydelse. Med diagnostik menas i första hand vad som i engelskspråkig litteratur kallas "assessment" (och som saknar en god svensk översättning), med tester, bedömningar och andra slags instrument, t.ex. formell psykiatrisk diagnostik. Behandling och prevention syftar på ett spektrum av psykologiska interventioner i olika organisationsformer, från rådgivande samtal till intensiv psykoterapi, i syfte att lindra, undanröja eller förhindra kliniska tillstånd.

Källa: Nationalkommittén för psykologi, vid Kungl. Vetenskapsakademien.