Vision

Genom samarbete mellan forskare, studenter och externa verksamheter utveckla och utvärdera klinisk forskning och bidra till ökad behandlingseffektivitet och förståelse för psykiskt lidande.

Metod

 • Att minst en gång i månaden på Psykologiska institutionen samla intresserade forskare, studenter och externa samarbetspartners och diskutera forskningssamarbeten.
 • Att minst en gång i månaden på Psykologiska institutionen samla intresserade forskare, studenter och externa verksamheter för att handleda pågående forskningsprojekt.
 • Projekten sker i samarbete mellan forskare på Psykologiska institutionen, externa agenter/verksamheter/kliniker/sjukhus/mottagningar och studenter som skriver sina examensarbeten.
 • Studenten skriver sin uppsats inom den externa verksamheten och handleds av forskare/handledare på institutionen. Den externa verksamheten måste ställa upp med en biträdande handledare som hjälper studenten på plats.
 • Kontrakt skrivs om vilka uppgifter varje person i de bildade forskningsteamen har genom hela projektet, från start till färdig artikel.
 • Genom föredrag öka förståelsen för kontextuell beteendevetenskap.

Varför ett centrum?

 • Vi kan driva forskning framåt.
 • Studenter kan skriva intressanta examensuppsatser som bidrar till samhällsnyttan.
 • Studenter kan få viktiga arbetslivskontakter.
 • Vi knyter universitetsarbetet närmare det övriga samhället.
 • Vi skapar möjlighet till samarbete och utveckling.

Projekt

 • Samarbetsprojekt mellan GIH och Stockholms universitet för att utveckla och utvärdera ett idrottsspecifikt formulär för att mäta upplevelsebaserat undvikande inom idrotten.
 • Analysera verksamma mekanismer i smärtbehandling. Samarbetsprojekt mellan Stockholms universitet, Akademiska sjukhuset i Uppsala och Uppsala universitet.
 • Utveckla och utvärdera ett formulär för att mäta värden i livet samt aktivitet i värderade riktningar, samarbete med Matthew Smouth, Australien.
 • Utvärdera effekten av att använda en kort värdebaserad internet-intervention för de som står på väntelista för behandling. Samarbetsprojekt mellan Stockholms universitet och forskningsteamet för funktionella sjukdomar på Universitetssjukhuset i Århus.
 • Undersöka perspektivtagande förmåga hos ungdomar med aspergers syndrom.
 • Beteendeaktivering för barn?
 • Samla in mer data för generellt AAQ II-formulär för Upplevelsebaserat Undvikande.
 • Översätta CRAFT-modellen och köra det som pilotprojekt i samarbete med Eva Magolias och andra.

Datum

Alla deltagare välkomnas att presentera projekt. Projekten behöver inte vara färdiga utan det är helt ok att presentera saker vi vill göra. Tanken är att det skall vara möjligt att finna samarbetspartners som kan hjälpa oss att möjliggöra projekten.

Tider

Centrets verksamhet startar klockan 09:00 och är tänkt att sluta 12:00. Du är med den tid du kan. Det är inte nödvändigt men det är bra om du meddelar mig innan 1) att du kommer, 2) om du vill presentera något, 3) vilka tider du tänker dig att du är där.

Samarbetspartners

GIH, Göran Kenttä
Huddinge Universitetssjukhus, Per Olof Olsson
Akademiska Sjukhuset, Monica Buhrman
Uppsala Universitet, SPII, Thomas Parling
Stockholms universitet, Tobias Lundgren
Dalarnas psykiatri och University of Wisconsin, Jonathan Kanter och Fredrik Folke
University of Galway, Ian Stewart

Kontakt

Centrum för kontextuell beteendevetenskaplig forskning
Tobias Lundgren
Psykologiska institutionen
Stockholms universitet
Frescati Hagväg 8, rum B213
tfn 08-16 4631
fax 08-16 1002
tobias.lundgren@psychology.su.se