Historik

Avdelningen för biologisk psykologi 1990-2010

Den 1 januari 2011 avgick Ulf Lundberg (UL) som professor i humanbiologisk psykologi och som föreståndare för Avdelningen för biologisk psykologi. Han efterträddes av Håkan Fischer. Lundberg är numera professor emeritus vid Psykologiska institutionen och seniorforskare vid Centre for Health Equity Studies (CHESS), Stockholms universitet och Karolinska Institutet (KI).

Avhandlingar i biologisk psykologi

Sedan 1970 har närmare 40 personer disputerat inom ämnesområdet. I glasmontrar runt om på Frescati Hagväg 8 finns inramade disputationstavlor uppsatta med personporträtt och avhandlingens framsida från alla disputationer vid Psykologiska institutionen.

KONTAKT

Avdelningen för biologisk psykologi

Avdelningsföreståndare
Håkan Fischer, professor
Tfn: 08-16 2357
hakan.fischer@psychology.su.se

Ställföreträdande avdelningsföreståndare
Lennart Högman, universitetslektor
Tfn: 08-16 3830
lhn@psychology.su.se

Telefon och fax
08-16 20 00 (växel)
08-16 39 64 (sekr)
08-16 78 47 (fax)

Postadress
Psykologiska institutionen
Stockholms universitet
106 91 STOCKHOLM

ÄMNESBESKRIVNING

Biologisk psykologi

Biologisk psykologi är ett tvärvetenskapligt kunskapsområde med inriktning på att förstå och förklara psykologiska funktioner med hjälp av bakomliggande biologiska skeenden.

Exempel på sådana skeenden kan vara fysiologisk aktivitet, framförallt nervsystemets aktivitet, samt genetik och evolution. Ett flertal olika psykologiska delområden faller under rubriken biologisk psykologi, inklusive fysiologisk psykologi, komparativ psykologi och neuropsykologi. Ett område som växt fram det senaste årtiondet, kognitiv neurovetenskap, sorterar också under biologisk psykologi.

Gemensamt för den biologiska psykologins alla delområden är att de utgår från att biologiska och psykologiska förhållanden är systematiskt relaterade till varandra, och att de söker att identifiera och kartlägga dessa samband.

Källa: Nationalkommittén för psykologi, vid Kungl. Vetenskapsakademien.