Studentlabbet, logo
 
 

Sedan 2012 finns Studentlabbet på Frescati Hagväg 14. Här finns möjligheter att mäta hjärnaktivitet med Near-infrared spectroscopy (NIRS), och EEG/ERP samt utrustning för mätning av hudkonduktans (EDA), hjärtrytmsvaraiabilitet (ECG/HRV), muskelspänning med elektromyograf EMG, mm.

Vi har en rad olika förslag för till uppsatsämnen, till exempel:

  • Hur påverkar sömnbrist, empatiska -och emotionella reaktioner?
  • Hur tolkar vi och och hur snabbt kan vi uppfatta olika typer av ansiktsuttryck?
  • Hur aktiveras prefrontalloberna vid kortvariga exponeringar av emotionella stimuli.
  • Hur styrs uppmärksamheten av ansiktsemotioner?
  • Vilka stimulusegenskaper får oss att närma oss eller söka oss bort?
  • Hur påverkar tryptofan- eller tyrosinfattig kost igenkänning av ansiktsemotioner?
  • Vilken roll spelar ålder och kön hos sändare och mottagare vid igenkänning av ansiktsemotioner?
 
Två arbetsstationer i studentlabbet
Två arbetsstationer i studentlabbet

 

Du är självklart också välkommen med egna förslag på experiment som du vill genomföra i labbet. Kontaktperson är Lennart Högman, lhn@psychology.su.se.