Studentlabbet, logo
 
 

Den 7 september 2012 invigdes Studentlabbet på Frescati Hagväg 14. Här finns möjligheter att mäta hjärnaktivitet med Near-infrared spectroscopy (NIRS), och EEG/ERP samt utrustning för mätning av hudkonduktans (EDA), hjärtrytmsvaraiabilitet (ECG/HRV), muskelspänning med elektromyograf EMG, mm.

Vi har en rad olika förslag för till uppsatsämnen. Nedan finns några exempel:

  • Hur påverkar sömnbrist, empatiska -och emotionella reaktioner?
  • Hur tolkar vi och och hur snabbt kan vi uppfatta olika typer av ansiktsuttryck?
  • Hur aktiveras prefrontalloberna vid kortvariga exponeringar av emotionella stimuli.
  • Hur styrs uppmärksamheten av ansiktsemotioner?
  • Vilka stimulusegenskaper får oss att närma oss eller söka oss bort?
  • Hur påverkar tryptofan- eller tyrosinfattig kost igenkänning av ansiktsemotioner?
  • Vilken roll spelar ålder och kön hos sändare och mottagare vid igenkänning av ansiktsemotioner?
 
Två arbetsstationer i studentlabbet
Två arbetsstationer i studentlabbet

 

Du är självklart också välkommen med egna förslag på experiment som du vill genomföra i labbet. Kontaktperson är Lennart Högman, lhn@psychology.su.se.

Examensuppsatser som använt studentlabbet för sin datainsamling

Psykologexamensuppsatser

Malin Anngård (2013). Sambandet mellan generell ångestnivå och reaktioner vid instruerad betingning.

Anna Karin Penton (2013). Is there an out-group bias in instructed fear conditioning?

Masteruppsats

Diana Sanchez Cortes  (2013). The influence of alexithymia and sex in the recognition of emotions from visual, auditory, and bimodal cues.

Psykologi III-uppsatser

William Rudenmalm (2012). Age related differences in the recognition of micro-expressions.

Suzana Pilo (2012). Hur stress under inkodning påverkar det episodiska minnet.

Andrea Gerholm (2013). Ego depletion och ekonomiskt beslutsfattande.

Pågående uppsatsarbeten (preliminära titlar)

Masteruppsatser

Anders Gerhardsson (2014). Emotional constancy, does the Perceptual Constancy Phenomenon Apply to Emotions?

Christina Karlsson (2014). How well do people with psychopathic traits interpret your emotions?

Jana Grina (2014). How does political orientation relate to implicit vs. explicit measures of empathy.

Psykologexamensarbeten

Marco Fronzaroli,  (2014). Viljestyrka handlar lika mycket om intrinsikal motivation som om kontroll?: En studie av självkontroll med hjälp av fNir.

Paul Ibrahim (2014). Igenkänning av mikroutryck hos psykoterapeuter och psykologstuderande.

Christofer Gradin-Franzén, Arild Werling (2014). Påverkas igenkänning av microutryck av mindfulness träning?

Psykologi III-uppsatser

Sellemet Alamin, Influence of mood congruency on recognition of dynamic emotional information.

(TBA = To Be Announced)