Huvudsakligen använder vi funktionell och strukturell magnetresonanstomografi (MRI) på både kliniska och friska individer som vi kan följa över tid, t ex förändringar av en ångestlindrande behandling. I labbet undersöks även samspelet mellan hjärnans plasticitet och cellbiologiska markörer (bl a telomerer och telomerase) för att bättre förstå påverkan på och av emotionella förändringar. En uppsättning metoder används för att analysera neural volym och aktivitet, t ex variabilitet av BOLD-fMRI, och support vector machine (SVM) learning för klassifikation. I förlängningen skulle denna kunskap kunna användas för att förfina och utveckla nya effektivare behandlingar för vanliga psykiatriska sjukdomar.

Jag delar min post doc vid Stockholms universitet med att vara studierektor för forskarskolan i klinisk psykiatri vid Karolinska Institutet. Jag deltar även i en hjärnavbildningsstudie och läkemedelsprövning vid Uppsala universitet. Post doc-handledare vid Stockholms universitet: Professor Håkan Fischer.

 

Kristoffer Månsson. Foto: Ulrica Zwenger
Kristoffer Månsson. Foto: Ulrica Zwenger

 

Forskningsledare

Kristoffer Månsson, PhD, studierektor (KI), leg psykolog

Post doc, Psykologiska institutionen, Stockholms universitet
Studierektor för forskarskolan i klinisk psykiatri vid Karolinska Institutet
Forskare, Institutionen för psykologi, Uppsala Universitet

E-post: kristoffer.mansson@psychology.su.se

Tel: 070 580 3267

Pågående forskningsprojekt

 1. Hjärnans plasticitet och cellulärt åldrande vid social ångest. Vi studerar neurobiologiska effekter och påverkan på psykologisk behandling mot social ångest. Vi är särskilt intresserade av interaktionen mellan hjärnan (strukturell plasticitet och förändrad neural aktivering) och telomerer och telomerase. Studien är ett samarbete med bl a professor Tomas Furmark (Uppsala universitet) och Daniel Lindqvist (Lunds universitet). Tillsammans med Douglas Garretts lab (Max Planck Institute for Human Development, Berlin) pågår också ett arbete med att analysera variabiliteten i hjärnans aktivitet (BOLD-fMRI-variabilitet).
 2. Oxytocin och neuroplasticitet. I en placebo-kontrollerad oxytocin-studie (dubbel-blind) undersöker vi effekter av oxytocin på emotioner och hjärnans grå materia (PI: professor Håkan Fischer). Data är insamlad i både Stockholm och Florida och studien sker i samarbete med Natalie Ebners lab (University of Flordia).
 3. Psykologers förmåga till affektigenkänning. Här studerar vi effekten av att träna blivande psykologers förmåga att identifiera känslomässiga uttryck. Vi kartlägger hur den förbättrade förmågan tar sig i uttryck i hjärnan för att bättre förstå mekanismerna bakom affekt-identifiering. Studien sker i samarbete med bl a professor Håkan Fischer, professor Stephan Hau (PI) och Diana Cortes vid Stockholms universitet.

 

Månssons hjärna
En anatomisk hjärnbild från en MRI-scanner (3 Tesla)

 

Pågående samarbeten vid Psykologiska institutionen, Stockholms universitet

 • Manzouri Amirhossein, MSc, forskningsingenjör
 • Diana S. Cortes, MSc, doktorand
 • Håkan Fischer, PhD, professor
 • Stephan Hau, PhD, professor

Pågående samarbeten vid andra svenska lärosäten

 • Gerhard Andersson, PhD, professor, Linköpings universitet
 • Andreas Frick, PhD, Uppsala universitet
 • Tomas Furmark, PhD, professor, Uppsala universitet
 • Catharina Lavebratt, PhD, Karolinska Institutet
 • Mats Lekander, PhD, Professor, Stockholms universitet, Karolinska Institutet
 • Daniel Lindqvist, PhD, Lunds universitet

Pågående internationella samarbeten

 • Natalie Ebner, PhD, University of Florida, United States
 • Douglas Garrett, PhD, Max Planck Institute for Human Development, Berlin, Germany
 • Andre F Marquand, PhD, Radboud University, Nijmegen, Netherlands
 • Tor Wager, PhD, professor, University of Colorado, United States
 • Owen Wolkowitz, PhD, professor, University of California, San Francisco, United States

Forskningsanslag (huvudsökande)

 • Vetenskapsrådet, Internationell post doc, 3 år (2018)
 • Carlo Perris Minnesfond och stipendium från ICCP (2017)
 • Psykiatrifonden (2015)
 • Centrum för psykiatriforskning (2014, 2015)
 • PRIMAs Forskningsfond (2013)
 • Capio Forskningsstiftelse (2011, 2012)

Vetenskapliga publikationer (peer-review)

Senast uppdaterad 2018-12-14.

Rozental, A., Kottorp, A., Forsström, D., Månsson, K. N. T., Boettcher, J., Andersson, G., Furmark, T., & Carlbring, P. (in press). The Negative Effects Questionnaire: Psychometric properties of an instrument for assessing adverse and unwanted events in psychological treatments. Behavioural and Cognitive Psychotherapy.

Frick, A., & Månsson, K. N. T. (2018). Brain changes in social anxiety disorder run in the family. EBioMedicine, 36, 5-6. https://doi.org/10.1016/j.ebiom.

Ivanov, V. Z., Enander, J., Mataix-Cols, D., Serlachius, E., Lichtenstein, P., Månsson, K. N. T., Andersson, G., Tolin, D., Flygare, O., & Rück, C. (2018). Enhancing group cognitive-behavior therapy for hoarding disorder with between-session Internet-based clinician support: a feasibility study. Journal of Clinical Psychology, 74(7), 1092-1105. doi: 10.1002/jclp.22589

Goodwin, G. M., Holmes, E. A., Andersson, E., Browning, M., Jones, A., Lass-Hennemann, J., Månsson, K. N. T., Moessnang, C., Salemink, E., Sanchez, A., van Zutphen, L., & Visser, R. M. (2018). From neuroscience to evidence based psychological treatments - The promise and the challenge, ECNP March 2016, Nice, France. European Neuropsychopharmacology, 28(2), 317-333.  doi: 10.1016/j.euroneuro.2017.10.036

Lenhard, F., Sauer, S., Andersson, E., Månsson, K. N. T., Mataix-Cols, D., Ruck, C., & Serlachius, E. (2018). Prediction of outcome in internet-delivered cognitive behaviour therapy for paediatric obsessive-compulsive disorder: A machine learning approach. International Journal of Methods in Psychiatric Research, 27(1): e1576. doi: 10.1002/mpr.1576

Faria, V., Gingnell, M., Hoppe, J. M., Hjorth, O., Alaie, I., Frick , A., Hultberg, S., Wahlstedt, K., Engman, J., Månsson, K. N. T., Carlbring, P., Andersson, G., Reis, M., Larsson, E-M., Fredrikson, M., & Furmark, T. (2017). Do you believe it? Verbal suggestions influence the clinical and neural effects of escitalopram in social anxiety disorder: a randomized trial. EBioMedicine, 24, 179-188. doi: 10.1016/j.ebiom.2017.09.031

Bas-Hoogendam, J. M., van Steenbergen, H., Nienke Pannekoek, J., Fouche, J.-P., Lochner, C., Hattingh, C. J., Cremers, H. R., Furmark, T., Månsson, K. N. T., Frick, A., Engman, J., Boraxbekk, C.-J., Carlbring, P., Andersson, G., Fredrikson, M., Straube, T., Peterburs, J., Klumpp, H., Phan, K. L., Roelofs, K., Veltman, D. J., van Tol, M.-J., Stein, D. J., & van der Wee, N. J. A. (2017). Voxel-based morphometry multi-center mega-analysis of brain structure in social anxiety disorder. NeuroImage: Clinical, 16, 678-688. doi:10.1016/j.nicl.2017.08.001

Månsson, K. N. T., Klintmalm, H., Nordqvist, R., & Andersson, G. (2017). Conventional cognitive behaviour therapy facilitated by an internet-based support system: a feasibility study at a psychiatric outpatient clinic. JMIR Research Protocols, 6:e158.

Månsson, K. N. T., Salami, A., Carlbring, P., Boraxbekk, C.-J., Andersson, G., & Furmark, T. (2017). Structural but not functional neuroplasticity one year after effective cognitive behaviour therapy for social anxiety disorder. Behavioural Brain Research, 318, 45–51.

Månsson, K. N. T., Salami, A., Frick, A., Carlbring, P., Andersson, G., Furmark, T., Boraxbekk, C. J. (2016). Neuroplasticity in response to cognitive behavior therapy for social anxiety disorder. Translational Psychiatry, 6:e727. doi:10.1038/tp.2015.218

Brännström, K. J., Öberg, M., Ingo, E., Månsson, K. N. T., Andersson, G., Lunner, T., & Laplante-Lévesque, A. (2016). The initial evaluation of an internet-based support system for audiologists and first-time hearing aid clients. Internet Interventions, 4, 82-91.

Månsson, K. N. T., Frick, A., Boraxbekk, C. J., Marquand, A. F., Williams, S. C., Carlbring, P., Andersson, G., & Furmark, T. (2015). Predicting long-term outcome of cognitive behavior therapy for social anxiety disorder using fMRI and support vector machines. Translational Psychiatry, 5:e530. doi:10.1038/tp.2015.22

Nilsonne, G., Tamm, S., Månsson, K. N. T., Åkerstedt, T., & Lekander, M. (2015). Leukocyte telomere length and hippocampus volume: a meta-analysis. F1000Research, 4:1073.

Tulbure, B. T., Szentagotai, A., David, O., Stefan, S., Månsson, K. N. T., David, D., & Andersson, G. (2015). Internet-delivered cognitive-behavioral therapy for social anxiety disorder in Romania: a randomized controlled trial. PloS ONE, 10(5):e0123997.

Brännström, K. J., Öberg, M., Ingo, E., Månsson, K. N. T., Andersson, G., Lunner, T., & Laplante-Lévesque, A. (2015). The process of developing an internet-based support system for audiologists and first-time hearing aid clients. American Journal of Audiology, 24, 320-324.

Månsson, K. N. T., Carlbring, P., Frick, A., Engman, J., Olsson, C.-J., Bodlund, O., Furmark, T., & Andersson, G. (2013). Altered neural correlates of affective processing after internet-delivered cognitive behavior therapy for social anxiety disorder. Psychiatry Research, 214(3), 229-37.

Månsson, K. N. T., Skagius Ruiz, E., Gervind, E., Dahlin, M., & Andersson, G. (2013). Development and initial evaluation of an Internet-based support system for face-to-face cognitive behavior therapy: a proof of concept study. J Med Internet Res., 15(12):e280.

Tulbure, B. T., Månsson, K. N. T., & Andersson, G. (2012). Internet treatment for social anxiety disorder in Romania: Study protocol for a randomized controlled trial. Trials, 12:302.