Biopsyklaboratoriet logo
 
 

Här finns möjligheter att mäta hjärnaktivitet med Near-infrared spectroscopy (NIRS), och EEG/ERP samt utrustning för mätning av hudkonduktans (EDA), hjärtrytmsvaraiabilitet (ECG/HRV), neuromuskulär aktivitet med elektromyograf EMG.

Vidare finns en avancerad Spektrofotometer för kalibrering av ljus och färg vid stimuluspresentationer på CRT och LED skärmar samt ett programbibliotek med standardrutiner för experimentstyrning.

 
Biopsyklaboratoriet
Ett hörn av Biopsyklaboratoriet

 

Är du intresserad av att använda laboratoriet för egna försök så kontakta professor Håkan Fischer, hakan.fischer@psychology.su.se, eller FD Lennart Högman, lhn@psychology.su.se.

Exempel på datainsamlingar i labbet

Johanna Schwartz, Effekt av sömndeprivation på social stress hos yngre och äldre vuxna.

Joachim Gavazzeni, Effects of mindfulness training on pain perception.

Clio Gonzalez Zacarias, Prefrontal cortex activation triggered by likeable-dislikeable music stimuli: A fNIRS study.

Tobby Persson (2014), Hur påverkar mikrouttryck prefrontallobsaktivitet uppmätt med fNIRS?

Isabelle Letellier, Perception and its role in psychotherapy. Between phenomenology, psychoanalysis and neurosciences.

Lazlo Harmat, Flow and frontal brain activation measured with fNIRS.

Håkan Fischer och Petri Laukka, Effekt av ålder på multimodalt socioemotionell funktion.

Lennart Högman, Willpower and self-regulation as measured with fNIRS.

Tina Sundelin, TBA.

(TBA=To Be Announced)

Jfr även listan med examensuppsatser på olika nivåer där författarna använt labbet för sin datainsamling.