Kvinna med magont

På en övergripande nivå vill vi också öka kunskapen om samspelet mellan sjukdomsmekanismer, sjukdomssymtom, psykologiska faktorer och daglig funktion samt livskvalitet.

Forskningsprojekt

Aktuella forskningsprojekt inkluderar:

 • Inflammations- och näringsmarkörer och utvecklingen av symtom vid ME/CFS (kroniskt trötthetssyndrom) - en longitudinell studie
 • Inflammationsmarkörer och kronisk smärta hos barn
 • Etiologin bakom IBS - en befolkningsbaserad koloskopi-studie
   

Forskningsledare

Anna Andreasson, medicine doktor, docent
Mer information på profilsidan
E-post: anna.andreasson@su.se
 

Medlemmar

Martin Jonsjö, leg. psykologog, medicine doktor

Martins främsta forskningsintressen inkluderar utveckling av beteendemedicinsk behandling av kronisk smärta hos barn och interaktionen mellan beteendemässiga inlärningsprocesser, hjärnan och immunsystemet under sådana förhållanden. Martin är särskilt intresserad av placebo- och nocebo-mekanismer ur ett kontextuellt beteendeinlärningsperspektiv, och hur dessa mekanismer kan förstås bättre för att exempelvis hjälpa utvecklingen av effektivare behandlingar.

E-post: martin.jonsjo@su.se


Mike Kemani, leg. psykolog, medicine doktor, enhetschef vid Enheten för beteendemedicin, Medicinsk psykologi, Karolinska Universitetssjukhuset.

Mina huvudsakliga forskningsintressen inkluderar utveckling och utvärdering av beteendemedicinsk behandling, ur ett kontextuellt beteendevetenskapligt perspektiv, för patienter med psykiskt lidande (beteendemässigt, kognitivt och emotionellt) med avseende på deras somatiska sjukdom. Det främsta fokuset är att förfina vår förståelse av språkprocesser i dessa interventioner, liksom av interaktionen mellan biologiska markörer, symtom och psykologiska faktorer, med avseende på daglig funktion och livskvalitetsresultat efter ovannämnda behandlingar (dvs förändringsprocesser).

E-post: mike.kemani@su.se


Therese Liljebo, leg. dietist, Gastromottagningen City, doktorand, Institutionen för medicin Solna, Karolinska Institutet

Thereses doktorandprojekt undersöker kostbehandling med låg FODMAP (fermenterbara oligodinosackarider och polyoler)-kost för vuxna patienter med Irritable bowel syndrome (IBS), och hur FODMAP-dieten påverkar magtarmsymtom, trötthet och livskvalitet. Projektet undersökte också sambandet mellan kostintag, näringsstatus och symtombörda vid ME/CFS och samsjukligheten mellan IBS och ME/CFS.

E-post: therese.liljebo@ki.se
 

Finansiering

 • Vetenskapsrådet (VR)
 • Skandia
 • Folksam
 • Ruth och Richard Julins stiftelse
 • Nanna Svartz stiftelse

Samarbetspartners (urval)

 • Perjohan Lindfors, PhD, gastroenterologist, acting director, Gastromottagningen City, Stockholm, Sweden
 • Peter Thelin Schmidt, gastroenterologist, docent, Ersta hospital and Department of medicine Solna, Karolinska Institutet
 • Linda Holmström, PhD, operations manager, Medical Psychology, Karolinska University Hospital Solna
 • Karin Jensen, docent, Department of Clinical Neuroscience, Karolinska Institutet
 • Karin Lodin, general practitioner, PhD, Karolinska Institutet and department of rheumatology, Karolinska University Hospital
 • Julie Lasselin, PhD, Stockholm University, Sweden
 • Lina Hansson, PhD student, Stockholm University, Sweden
 • Tina Sundelin, PhD, Stockholm University, Sweden
 • Lars Agréus, Professor emeritus, Karolinska Institutet
 • Professor Michael P Jones, Macquarie University, NSW, Australia
 • David McNaugton, PhD student, Macquarie University, NSW, Australia
 • Professor Nicholas J Talley, University of Newcastle, NSW, Australia
 • Professor Marjorie M Walker, University of Newcastle, NSW, Australia
 • Anna Forsberg, gastroenterologist, family physician, docent, StGöran hospital, Stockholm and Department of medicine Solna, Karolinska Institutet 
 • Ellionore Järbrink-Sehgal, PhD, Baylor College of Medicine, Houston, Texas, USA
 • Bronwyn Brew Haasdyk, PhD, UNSW Sydney, NSW, Australia
 • Brjánn Ljótsson, docent, Department of Clinical Neuroscience, Karolinska Institutet
 • Mats Lekander, Professor, Stockholm University, Sweden
 • John Axelsson, Professor, Stockholm University, Sweden
 • Loretta Platts, PhD, Stockholm University, Sweden

Medlem av AGIRA (Australian Gastrointestinal Research Alliance)


Publikationer


Bokkapitel

Andreasson, A.N., & Kristenson, M. (2012). Betydelsen av självskattad hälsa. I A. Hertting, & M. Kristenson (Red.), Hälsofrämjande möten: Från barnhälsovård till palliativ vård (sid. 45-53). Studentlitteratur.

Andreasson, A. (2020). Epidemiologi. I H. Nyhlin, & G. Lindberg (Red.), IBS - irritabel tarm (sid. 29-32). Studentlitteratur.


Artiklar (peer-reviewed)

2021 och "in press"

Kurilshikov, A., Medina-Gomez, C., Bacigalupe, R. et al. (in press). Large-scale association analyses identify host factors influencing human gut microbiome composition. Nature Genetics. doi: 10.1038/s41588-020-00763-1

Talley, N.J., Alexander, J.L., Walker, M.M., Jones, M.P., Hugerth, L.W., Engstrand, L., Agréus, L., Powell, N., & Andreasson, A. (in press). Ileocolonic histopathological and microbial alterations in the irritable bowel syndrome: A nested community case-control study. Clinical and Translational Gastroenterology.

Andreasson, A., Talley, N.J., Walker, M.M., Jones, M.P., Platts, L.G., Wallner, B., Kjellström, L., Hellström, P.M., Forsberg, A., & Agréus, L. (2021). An increasing incidence of upper gastrointestinal disorders over 23 years: A prospective population-based study in Sweden. The American Journal of Gastroenterology, 116(1), 210-213. doi: 10.14309/ajg.0000000000000972

2020

Liljebo, T., Störsrud, S., & Andreasson, A. (2020). Presence of Fermentable Oligo-, Di-, Monosaccharides, and Polyols (FODMAPs) in commonly eaten foods: Extension of a database to indicate dietary FODMAP content and calculation of intake in the general population from food diary data. BMC Nutrition, 6:47. doi: 10.1186/s40795-020-00374-3

Vaga, S., Lee, S., Ji, B., Andreasson, A., Talley, N.J., Agréus, L., Bidkhori, G., Kovatcheva-Datchary, P., Park, J., Lee, D., Proctor, G., Ehrlich, S.D., Nielsen, J., Engstrand, L., & Shoaie, S. (2020). Compositional and functional differences of the mucosal microbiota along the intestine of healthy individuals. Scientific Reports, 10(1):14977. doi: 10.1038/s41598-020-71939-2

Ndegwa, N., Ploner, A., Andersson, A.F., Zagai, U., Andreasson, A., Vieth, M., Talley, N.J., Agréus, L., & Ye, W. (2020). Gastric microbiota in a low-Helicobacter pylori prevalence general population and their associations with gastric lesions. Clinical and Translational Gastroenterology, 11(7):e00191. doi: 10.14309/ctg.0000000000000191

Hagström, H., Talbäck, M., Andreasson, A., Walldius, G., & Hammar, N. (2020). Repeated FIB-4 measurements can help identify individuals at risk of severe liver disease. Journal of Hepatology, 73(5), 1023-1029. doi: 10.1016/j.jhep.2020.06.007

Alexandersson, B., Hamad, Y., Andreasson, A., Rubio, C.A., Ando, Y., Tanaka, K., Ichiya, T., Rezaie, R., & Schmidt, P.T. (2020). High-definition Chromoendoscopy Superior to High-definition White-light Endoscopy in Surveillance of Inflammatory Bowel Diseases in a Randomized Trial. Clinical Gastroenterology and Hepatology, 18(9), 2101-2107. doi: 10.1016/j.cgh.2020.04.049

Andreasson, A., McNaughton, D., Beath, A., Lodin, K., Wicksell, R.K., Lekander, M., & Jones, M.P. (2020). Properties of the Sickness Questionnaire in an Australian sample with chronic medically unexplained symptoms. Brain, Behavior, & Immunity - Health, 3:100059. doi: 10.1016/j.bbih.2020.100059

Santoft, F., Hedman-Lagerlöf, E., Salomonsson, S., Lindsäter, E., Ljótsson, B., Kecklund, G., Lekander, M., & Andreasson, A. (2020). Inflammatory Cytokines in Patients with Common Mental Disorders Treated with Cognitive Behavior Therapy. Brain, Behavior, & Immunity - Health 3:100045. doi: 10.1016/j.bbih.2020.100045

Järbrink-Sehgal, E.M., & Andreasson, A. (2020). The gut microbiota and mental health in adults. Current Opinion in Neurobiology, 62, 102-114. doi: 10.1016/j.conb.2020.01.016

Jonsjö, M.A., Olsson, G.L., Wicksell, R.K., Alving, K., Holmström, L., & Andreasson, A. (2020). The role of low-grade inflammation in ME/CFS (Myalgic Encephalomyelitis/Chronic Fatigue Syndrome) - associations with symptoms. Psychoneuroendocrinology, 113:104578. doi: 10.1016/j.psyneuen.2019.104578

Ljótsson, B., Jones, M., Talley, N.J., Kjellström, L., Agréus, L., & Andreasson, A. (2020). Discriminant and convergent validity of the GSRS-IBS symptom severity measure for irritable bowel syndrome: A population study. United European Gastroenterology Journal, 8(3), 284-292. doi: 10.1177/2050640619900577

Jonsjö, M.A., Åström, J., Jones, M.P., Karshikoff, B., Lodin, K., Holmström, L., Agréus, L., Wicksell, R.K., Axelsson, J., Lekander, M., Olsson, G.L., Kemani, M., & Andreasson, A. (2020). Patients with ME/CFS (Myalgic Encephalomyelitis/Chronic Fatigue Syndrome) and chronic pain report similar level of sickness behavior as individuals injected with bacterial endotoxin at peak inflammation. Brain, Behavior, & Immunity - Health, 2:100028. doi: 10.1016/j.bbih.2019.100028

Lasselin, J., Karshikoff, B., Axelsson, J., Åkerstedt, T., Benson, S., Engler, H., Schedlowski, M., Jones, M., Lekander, M., & Andreasson, A. (2020). Fatigue and sleepiness responses to experimental inflammation and exploratory analysis of the effect of baseline inflammation in healthy humans. Brain, Behavior, and Immunity, 83, 309-314. doi: 10.1016/j.bbi.2019.10.020

Hugerth, L.W., Andreasson, A., Talley, N.J., Forsberg, A., Kjellström, L., Schmidt, P.T., Agréus, L., & Engstrand, L. (2020). No distinct microbiome signature of Irritable Bowel Syndrome found in a Swedish random population. Gut, 69(6), 1076-1084. doi: 10.1136/gutjnl-2019-318717

Hagström, H., Talbäck, M., Andreasson, A., Walldius, G., & Hammar, N. (2020). Ability of Noninvasive Scoring Systems to Identify Individuals in the Population at Risk for Severe Liver Disease. Gastroenterology, 158(1), 200-214. doi: 10.1053/j.gastro.2019.09.008

McNaughton, D.T., Andreasson, A., Ljótsson, B., Beath, A.P., Hush, J.M., Talley, N.J., Ljunggren, G., Schmidt, P.T., Agréus, L., & Jones, M.P. (2020). Effects of Psychology and Extragastrointestinal Symptoms on Health Care Use by Subjects With and Without Irritable Bowel Syndrome. Clinical Gastroenterology and Hepatology, 18(4), 847-854.e1. doi: 10.1016/j.cgh.2019.07.019

2019

Wallner, B., Björ, O., Andreasson, A., Hellström, P.M., Forsberg, A., Talley, N.J., & Agréus, L. (2019). Z-line alterations and gastroesophageal reflux: An endoscopic population-based prospective cohort study. Scandinavian Journal of Gastroenterology, 54(9), 1065-1069. doi: 10.1080/00365521.2019.1656775

Thorell, K., Inganäs, L., Backhans, A., Agréus, L., Öst, Å., Walker, M.M., Talley, N.J., Kjellström, L., Andreasson, A., & Engstrand, L. (2019). Isolates from colonic spirochaetosis in humans show high genomic divergence and potential pathogenic features but are not detected using standard primers for the human microbiota. Journal of Bacterology, 201(21), e00272-19. doi: 10.1128/JB.00272-19

Andreasson, A., Carlsson, A.C., Önnerhag, K., & Hagström, H. (2019). Predictive Capacity for Mortality and Severe Liver Disease of the Relative Fat Mass Algorithm. Clinical Gastroenterology and Hepatology, 17(12), 2619-2620. doi: 10.1016/j.cgh.2018.11.026

Carstens, A., Dicksved, J., Nelson, R., Lindqvist, M., Andreasson, A., Bohr, J., Tysk, C., Talley, NJ., Agréus, L., Engstrand, L., & Halfvarson, J. (2019). The Gut Microbiota in Collagenous Colitis Shares Characteristics With Inflammatory Bowel Disease-Associated Dysbiosis. Clinical and Translational Gastroenterology, 10(7):e00065. doi: 10.14309/ctg.0000000000000065

Andreasson, A., Hagström, H., Sköldberg, F., Önnerhag, K., Carlsson, A.C., Schmidt, P.T., & Forsberg, A.M. (2019). The prediction of colorectal cancer using anthropometric measures: A Swedish population‐based cohort study with 22 years of follow‐up. United European Gastroenterology Journal, 7(9), 1250-1260. doi: 10.1177/2050640619854278

Hagström, H., & Andreasson, A. (2019). Editorial. Is teenage heavy drinking more hazardous than we thought? Expert Review of Gastroenterology & Hepatology, 13(7), 603-605. doi: 10.1080/17474124.2019.1608819

Lodin, K., Lekander, M., Petrovic, P., Nilsonne, G., Hedman-Lagerlöf, E., & Andreasson, A. (2019). Cross sectional associations between inflammation, sickness behaviour, health anxiety and self-rated health in a Swedish primary care population. European Journal of Inflammation, 17, 1-6. doi: 10.1177/2058739219844357

Jonsjö, M.A., Wicksell, R.K., Holmström, L., Andreasson, A., & Olsson, G.L. (2019). Acceptance & Commitment Therapy for ME/CFS (Chronic Fatigue Syndrome) – A feasibility study. Journal of Contextual Behavioral Science, 12, 89-97. doi: 10.1016/j.jcbs.2019.02.008

Wändell, P., Andreasson, A., Hagström, H., Kapetanovic, M., & Carlsson, A. (2019). The use of anthropometric measures in the prediction of incident gout: Results from a Swedish community-based cohort study. Scandinavian Journal of Rheumatology, 48(4), 294-299. doi: 10.1080/03009742.2019.1583368

Andreasson, A. 1, Karshikoff, B. 1, Lidberg, L., Åkerstedt, T., Ingvar, M., Olgart Höglund, C., Axelsson, J., & Lekander, M. (2019). The effect of a transient immune activation on subjective health perception in two placebo controlled randomised experiments. PLoS One, 14(3):e0212313. doi: 10.1371/journal.pone.0212313. 1. Shared first authorship.

Hagström, H., Hemmingsson, T., Discacciati, A., & Andreasson, A. (2019). Risk Behaviors Associated with Alcohol Consumption Predict Future Severe Liver Disease. Digestive Diseases and Sciences, 64(7), 2014-2023. doi: 10.1007/s10620-019-05509-6

Schafmayer, C., Harrison, J.W., Buch, S., Lange, C., Reichert, M.C., Hofer, P., Cossais, F., Kupcinskas, J., ... , Andreasson, A., ... , & Hampe, J. (2019). Genome-wide association analysis of diverticular disease points towards neuromuscular, connective tissue and epithelial pathomechanisms. Gut, 68(5), 854-865. doi: 10.1136/gutjnl-2018-317619

Hagström, H., Hoijer, J., Andreasson, A., Bottai, M., Johansson, K., Ludvigsson, J., & Stephansson, O. (2019). Body mass index in early pregnancy and future risk of severe liver disease: A population-based cohort study. Alimentary Pharmacology Therapeutics, 49(6), 789-796. doi: 10.1111/apt.15162

Jarbrink-Sehgal, M.E., Rassam, L., Jasim, A., Walker, M., Talley, N.J., Agréus, L., Andreasson, A., & Thelin Schmidt, P. (2019). Response to Zidar et al. The American Journal of Gastroenterology, 114(8), 1348-1349. doi: 10.14309/ajg.0000000000000323

Jarbrink-Sehgal, M.E., Rassam, L., Jasim, A., Walker, M., Talley, N.J., Agréus, L., Andreasson, A., & Thelin Schmidt, P. (2019). Response to Tursi. The American Journal of Gastroenterology, 114(8), 1350-1351. doi: 10.14309/ajg.0000000000000319

Järbrink-Sehgal, M.E., Rassam, L., Jasim, A., Walker, M.M., Talley, N.J., Agréus, L., Andreasson, A., & Schmidt, P.T. (2019). Diverticulosis, Symptoms and Colonic Inflammation - A Population-Based Colonoscopy Study. The American Journal of Gastroenterology, 114(3), 500-510. doi: 10.14309/ajg.0000000000000113

Jones, M.P., Walter, S., Faresjö, Å., Grodzinsky, E., Kjellström, L., Viktorsson, L., Talley, N.J., Agréus, L., & Andreasson, A. (2019). Gastrointestinal recall questionnaires compare poorly with prospective patient diaries for gastrointestinal symptoms: data from population and primary health centre samples. European Journal of Gastroenterology & Hepatology, 31(2), 163-169. doi: 10.1097/MEG.0000000000001296

Andreasson, A., Schiller, H., Åkerstedt, T., Berntson, E., Kecklund, G., & Lekander, M. (2019). Brief report: Contemplate your symptoms and re-evaluate your health. A study on working adults. Journal of Health Psychology, 24(11), 1562-1567. doi: 10.1177/1359105317715090

2018

Carstens, A., Roos, A., Andreasson, A., Magnuson, A., Agréus, L., Halfvarson, J., & Engstrand, L. (2018). Differential clustering of faecal and mucosa-associated microbiota in 'healthy' individuals. Journal of Digestive Diseases, 19(12), 745-752. doi: 10.1111/1751-2980.12688

Hagström, H., Andreasson, A., Carlsson, A.C., Jerkeman, M., & Carlsten, M. (2018). Body composition measurements and risk of hematological malignancies: A population-based cohort study during 20 years of follow-up. PLoS One, 13(8):e0202651. doi: 10.1371/journal.pone.0202651

Järbrink-Sehgal, E., Schmidt, P.T., Sköldberg, F., Hemmingsson, T., Hagström, H., & Andreasson, A. (2018). Lifestyle Factors in Late Adolescence Associate With Later Development of Diverticular Disease Requiring Hospitalization. Clinical Gastroenterology and Hepatology, 16(9), 1474-1480.e1. doi: 10.1016/j.cgh.2018.04.006

Bonfiglio, F., Zheng, T., Garcia-Etxebarria, K., Hadizadeh, F., Bujanda, L., Bresso, F., Agreus, L., Andreasson, A., Dlugosz, A., Lindberg, G., Schmidt, P.T., Karling, P., Ohlsson, B., Simren, M., Walter, S., Nardone, G., Cuomo, R., Usai-Satta, P., Galeazzi, F., Neri, M., Portincasa, P., Bellini, M., Barbara, G., Latiano, A., Hübenthal, M., Thijs, V., Netea, M.G., Jonkers, D., Chang, L., Mayer, E.A., Wouters, M.M., Boeckxstaens, G., Camilleri, M., Franke, A., Zhernakova, A., D'Amato, M. (2018). Female-specific Association Between Variants on Chromosome 9 and Self-reported Diagnosis of Irritable Bowel Syndrome. Gastroenterology, 155(1), 168-179. doi: 10.1053/j.gastro.2018.03.064

Wallner, B., Björ, O., Andreasson, A., Hellström, P.M., Forsberg, A., Talley, N.J., & Agréus, L. (2018). Identifying Clinically Relevant Sliding Hiatal Hernias: A population-based endoscopy study. Scandinavian Journal of Gastroenterology, 53(6), 657-660. doi: 10.1080/00365521.2018.1458896

Wändell, P., Ayoob, S., Mossberg, L., & Andreasson, A. (2018). Vitamin D deficiency was common in all patients at a Swedish primary care centre, but more so in patients born outside of Europe. Journal of Public Health, 26(6), 649-652. doi: 10.1007/s10389-018-0910-z

Hagström, H., Hemmingsson, T., Discacciati, A., & Andreasson, A. (2018). Reply to: "A measure of alcohol consumption in late adolescence associated with liver disease after 39 years of follow-up is insufficient to guide alcohol safe limits". Journal of Hepatology, 69(1), 252-253. doi: 10.1016/j.jhep.2018.03.020

Hadizadeh, F., Bonfiglio, F., Belheouane, M., Vallier, M., Sauer, S., Andreasson, A., Agreus, L., Talley, N.J., Bujanda, L., Engstrand, L., Rafter, J., Baines, J.F., Walter, S., Franke, A., & D’Amato, M. (2018). Faecal microbiota composition associates with abdominal pain in the general population. Gut, 67(4), 778-779. doi: 10.1136/gutjnl-2017-314792

Henström, M., Diekmann, L., Bonfiglio, F., Hadizadeh, F., Kuech, E.M., von Köckritz-Blickwede, M., Thingholm, L.B., Zheng, T., Assadi, G., Dierks, C., Heine, M., Philipp, U., Distl, O., Money, M.E., Belheouane, M., Heinsen, F.A., Rafter, J., Nardone, G., Cuomo, R., Usai-Satta, P., Galeazzi, F., Neri, M., Walter, S., Simrén, M., Karling, P., Ohlsson, B., Schmidt, P.T., Lindberg, G., Dlugosz, A., Agreus, L., Andreasson, A., Mayer, E., Baines, J.F., Engstrand, L., Portincasa, P., Bellini, M., Stanghellini, V., Barbara, G., Chang, L., Camilleri, M., Franke, A., Naim, H.Y., & D'Amato, M. (2018). Functional variants in the sucrase-isomaltase gene associate with increased risk of irritable bowel syndrome. Gut, 67(2), 263-270. doi: 10.1136/gutjnl-2016-312456

Andreasson, A., Wicksell, R.K., Lodin, K., Karshikoff, B., Axelsson, J., & Lekander, M. (2018). A Global Measure of Sickness Behavior: Development of the Sickness Questionnaire. Journal of Health Psychology, 23(11), 1452-1463. doi: 10.1177/1359105316659917

Hagström, H., Hemmingsson, T., Discacciati, A., & Andreasson, A. (2018). Alcohol consumption in late adolescence is associated with an increased risk of severe liver disease later in life. Journal of Hepatology, 68(3), 505-510. doi: 10.1016/j.jhep.2017.11.019

2017

Lodin, K., Lekander, M., Syk, J., Alving, K., & Andreasson, A. (2017). Associations between self-rated health, sickness behaviour and inflammatory markers in primary care patients with allergic asthma: a longitudinal study. NPJ Primary Care Respiratory Medicine, 27(1):67. doi: 10.1038/s41533-017-0068-0

Wohlfarth, C., Schmitteckert, S., Härtle, J.D., Houghton, L., Dweep, H., Fortea, M., Assadi, G., Braun, A., Mederer, T., Pöhner, S., Becker, P., Fischer, C., Granzow, M., Mönnikes, H., Mayer, E., Sayuk, G., Boeckxstaens, G.E., Wouters, M., Simrén, M., Lindberg, G., Ohlsson, B., Schmidt, P.T., Dlugosz, A., Agréus, L., Andreasson, A., D'Amato, M., Burwinkel, B., Lorenzo-Bermejo, J., Röth, R., Lasitschka, F., Vicario, M., Metzger, M., Santos, J., Rappold, G.A., Martinez, C., & Niesler, B. (2017). miR-16 and miR-103 impact 5-HT4 receptor signalling and correlate with symptom profile in irritable bowel syndrome. Scientific Reports, 7(1):14680. doi: 10.1038/s41598-017-13982-0

Faxén, U.L., Hage, C., Andreasson, A., Donal, E., Daubert, J.C., Linde, C., Brismar, K., & Lund, L.H. (2017). HFpEF and HFrEF exhibit different phenotypes as assessed by leptin and adiponectin. International Journal of Cardiology, 228, 709-716. doi: 10.1016/j.ijcard.2016.11.194

Hedman, E., Axelsson, E., Andersson, A., Ljótsson, B., Andreasson, A., & Lekander, M. (2017). The Impact of Exposure-based Cognitive Behavior Therapy for Severe Health Anxiety on Self-Rated Health: Results from a Randomized Trial. Journal of Psychosomatic Research, 103, 9-14. doi: 10.1016/j.jpsychores.2017.09.013

Lodin, K., Lekander, M., Syk, J., Alving, K., Petrovic, P., & Andreasson, A. (2017). Longitudinal co-variations between inflammatory cytokines, lung function and patient reported outcomes in patients with asthma. PLoS One, 12(9):e0185019. doi: 10.1371/journal.pone.0185019

Ethier, J.F., Curcin, V., McGilchrist, M.M., Lim Choi Keung, S.N., Zhao, L., Andreasson, A., Bródka, P., Michalski, R., Arvanitis, T.N., Mastellos, N., Burgun, A., & Delaney, B.C. (2017). eSource for clinical trials: Implementation and evaluation of a standards-based approach in a real world trial. International Journal of Medical Informatics, 106:17-24. doi: 10.1016/j.ijmedinf.2017.06.006

Andreasson, A., Carlsson, A.C., Önnerhag, K., & Hagström, H. (2017). Waist/Hip Ratio Better Predicts Development of Severe Liver Disease Within 20 Years Than Body Mass Index: A Population-based Cohort Study. Clinical Gastroenterology and Hepatology, 15(8), 1294-1301.e2. doi: 10.1016/j.cgh.2017.02.040

Jonsjö, M.A., Wicksell, R.K., Holmström, L., Andreasson, A., Bileviciute-Ljungar, I., & Olsson, G.L. (2017). Identifying symptom subgroups in patients with ME/CFS – relationships to functioning and quality of life. Fatigue: Biomedicine, Health & Behavior 5(1), 33–42. doi: 10.1080/21641846.2017.1287546

Henström, M., Hadizadeh, F., Beyder, A., Bonfiglio, F., Zheng, T., Assadi, G., Rafter, J., Bujanda, L., Agreus, L., Andreasson, A., Dlugosz, A., Lindberg, G., Schmidt, P.T., Karling, P., Ohlsson, B., Talley, N.J., Simren, M., Walter, S., Wouters, M., Farrugia, G., & D'Amato, M. (2017). TRPM8 polymorphisms associated with increased risk of IBS-C and IBS-M. Gut, 66(9), 1725-1727. doi: 10.1136/gutjnl-2016-313346

Ljung Faxén, U., Hage, C., Benson, L., Zabarovskaja, S., Andreasson, A., Donal, E., Daubert, J.C., Linde, C., Brismar, K., & Lund, L. (2017). HFpEF and HFrEF Display Different Phenotypes as Assessed by IGF-1 and IGFBP-1. Journal of Cardiac Failure, 23(4), 293-303. doi: 10.1016/j.cardfail.2016.06.008

Jankipersadsing, S.A., Hadizadeh, F., Bonder, M.J., Tigchelaar, E.F., Fu, J., Andreasson, A., Agreus, L., Walter, S., Wijmenga, C., Hysi, P., D’Amato, M., & Zhernakova, A. (2017). A GWAS meta-analysis suggests roles for xenobiotic metabolism and ion channel activity in the biology of stool frequency. Gut, 66(4), 756-758. doi: 10.1136/gutjnl-2016-312398

Hadizadeh, F., Walter, S., Belheouane, M., Bonfiglio, F., Andreasson, A., Agreus, L., Engstrand, L., Baines, J.F., Rafter, R., Franke, A., & D’Amato, M. (2017). Stool Frequency is associated with gut microbiota composition. Gut, 66(3), 559-560. doi: 10.1136/gutjnl-2016-311935

Westerlind, H., Mellander, M.R., Bresso, F., Munch, A., Bonfiglio, F., Assadi, G., Rafter, J., Hübenthal, M., Lieb, W., Källberg, H., Brynedal, B., Padyukov, L., Halfvarson, J., Törkvist, L., Bjork, J., Andreasson, A., Agreus, L., Almer, S., Miehlke, S., Madisch, A., Ohlsson, B., Löfberg, R., Hultcrantz, R., Franke, A., & D'Amato, M. (2017). Dense genotyping of immune-related loci identifies HLA variants associated with increased risk of collagenous colitis. Gut, 66(3), 421-428. doi: 10.1136/gutjnl-2015-309934

2016

Saganowski, S., Misiaszek, A., Bródka, P., Andreasson, A., Curcin, V., Delaney, B., & Frączkowski, K. (2016). TRANSFoRm eHealth solution for quality of life monitoring. AMIA Joint Summits on Translational Science Proceedings (pp. 231-239). San Francisco, July 20, 2016. PMID: 27570677

Lasselin, J., Kemani, M.K., Kanstrup, M., Olsson, G.L., Axelsson, J., Andreasson, A., Lekander, M., & Wicksell, R.K. (2016). Low-grade inflammation may moderate the effect of behavioral treatment for chronic pain in adults. Journal of Behavioral Medicine, 39, 916-924. doi: 10.1007/s10865-016-9769-z

Järbrink-Sehgal, M.E., Andreasson, A., Talley, N.J., Agréus, L., Song, J.Y., & Schmidt, P.T. (2016). Symptomatic Diverticulosis Is Characterized By Loose Stools. Clinical Gastroenterology and Hepatology, 14(12), 1763-1770.e1. doi: 10.1016/j.cgh.2016.06.014

Hagström, H., Stål, P., Hultcrantz, R., Hemmingsson, T., & Andreasson, A. (2016). Overweight in late adolescence predicts development of severe liver disease later in life: A 39 years follow-up study. Journal of Hepatology, 65(2), 363-368. doi: 10.1016/j.jhep.2016.03.019

Warnoff, C., Lekander, M., Hemmingsson, T., Sorjonen, K., Melin, B., & Andreasson, A. (2016). Is poor self-rated health associated with low-grade inflammation in 43,110 late adolescent men of the general population? A cross-sectional study. BMJOpen, 6(4):e009440. doi: 10.1136/bmjopen-2015-009440

Syk, J., Malinovschi, A., Borres, M.P., Undén, A.L., Andreasson, A., Lekander, M., & Alving, K. (2016). Parallel reductions of IgE and exhaled nitric oxide after optimized anti-inflammatory asthma treatment. Immunity, Inflammation and Disease, 4(2): 182–190. doi: 10.1002/iid3.103

Hansdotter, I., Björ, O., Andreasson, A., Agreus, L., Hellström, P., Forsberg, A., Talley, N.J., & Wallner, B. (2016). Hill classification is superior to the axial length of a hiatal hernia for assessment of the mechanical anti-reflux barrier at the gastroesophageal junction. Endoscopy International Open, 4(3): E311-E317. doi: 10.1055/s-0042-101021

Lekander, M., Karshikoff, B., Johansson, E., Soop, A., Fransson, P., Lundström, J.N., Andreasson, A., Ingvar, M., Petrovic, P., Axelsson, J., & Nilsonne, G. (2016). Intrinsic functional connectivity of insular cortex and symptoms of sickness during acute experimental inflammation. Brain, Behavior, and Immunity, 56, 34-41. doi: 10.1016/j.bbi.2015.12.018

Mastellos, N., Bliźniuk, G., Czopnik, D., McGilchrist, M., Misiaszek, A., Bródka, P., Curcin, V., Car, J., Delaney, B., & Andreasson, A. (2016). Feasibility and acceptability of TRANSFoRm to improve clinical trial recruitment in primary care. Family Practice, 33(2), 186-191. doi: 10.1093/fampra/cmv102

Agreus, A., Hellström, P.M., Talley, N.J., Wallner, B., Forsberg, A., Vieth, M., Viets, L., Björkegren, K., Engstrand, L., & Andreasson, A. (2016). Towards a healthy stomach? Helicobacter pylori prevalence has dramatically decreased over 23 years in adults in a Swedish community. United European Gastroenterology Journal, 4(5), 686-696. doi: 10.1177/2050640615623369

2015

Delaney, B.C., Curcin, V., Andreasson, A., Arvanitis, T.N., Bastiaens, H., Corrigan, D., Ethier, J.F., Kostopoulou, O., Kuchinke, W., McGilchrist, M., Van Royen, P., & Wagner, P. (2015). Translational Medicine and Patient Safety in Europe: TRANSFoRm. Architecture for the Learning Health System in Europe. BioMed Research International, 2015:961526. doi: 10.1155/2015/961526

Mastellos, N., Andreasson, A., Huckvale, K., Larsen, M., Curcin, V., Car, J., Agreus, L., & Delaney, B. (2015). A cluster randomised controlled trial evaluating the effectiveness of eHealth-supported patient recruitment in primary care research: the TRANSFoRm study protocol. Implementation Science, 10(1):15. doi: 10.1186/s13012-015-0207-3

Molinder, H., Agréus, L., Kjellström, L., Walter, S., Talley, N.J., Andreasson, A., & Nyhlin, H. (2015). How individuals with the irritable bowel syndrome describe their own symptoms before formal diagnosis. Upsala Journal of Medical Sciences, 120(4), 276-279. doi: 10.3109/03009734.2015.1040529

Forsberg, A., Kjellström, L., Andreasson, A., Jaramillo, E., Rubio, C.A., Björck, E., Agréus, L., Talley, N.J., & Lindblom, A. (2015). Colonoscopy findings in high-risk individuals compared to an average-risk control population. Scandinavian Journal of Gastroenterology, 50(7), 866-874. doi: 10.3109/00365521.2014.966317

Walker, M.M., Talley, N.J., Inganäs, L., Engstrand, L., Jones, M.P., Nyhlin, H., Agréus, L., Kjellström, L., Öst, Å., & Andreasson, A. (2015). Colonic Spirochetosis is Associated with Colonic Eosinophilia and Irritable Bowel Syndrome in a General Population in Sweden. Human Pathology, 46(2), 277-283. doi: 10.1016/j.humpath.2014.10.026

Ek, W.E., Reznichenko, A., Ripke, S., Niesler, B., Zucchelli, M., Rivera, N.V., Schmidt, P.T., Pedersen, N.L., Magnusson, P., Talley, N.J., Holliday, E.G., Houghton, L., Gazouli, M., Karamanolis, G., Rappold, G., Burwinkel, B., Surowy, H., Rafter, J., Assadi, G., Li, L., Papadaki, E., Gambaccini, D., Marchi, S., Colucci, R., Blandizzi, C., Barbaro, R., Karling, P., Walter, S., Ohlsson, B., Tornblom, H., Bresso, F., Andreasson, A., Dlugosz, A., Simren, M., Agreus, L., Lindberg, G., Boeckxstaens, G., Bellini, M., Stanghellini, V., Barbara, G., Daly, M.J., Camilleri, M., Wouters, M.M., & D'Amato, M. (2015). Exploring the genetics of irritable bowel syndrome: a GWA study in the general population and replication in multinational case-control cohorts. Gut, 64(11), 1774-1782. doi: 10.1136/gutjnl-2014-307997

Ethier, J.F., Curcin Vasa, Barton, A., McGilchrist, M., Bastiaens, H., Andreasson, A., Rossiter, J., Zhao, L., Arvanitis, T., Taweel, A., Delaney, B., & Burgun, A. (2015). Clinical Data Integration Model: Core Interoperability Ontology for Research Using Primary Care Data. Editors of Methods of Information in Medicine. Methods of Information in Medicine, 54(1), 16-23. doi: 10.3414/ME13-02-0024

2014

Holliday, E.G., Attia, J., Hancock, S., Koloski, N., McEvoy, M., Peel, R., D'Amato, M., Agréus, L., Nyhlin, H., Andreasson, A., Almazar, A.E., Saito, Y.A., Scott, R.J., & Talley, N.J. (2014). Genome-Wide Association Study Identifies Two Novel Genomic Regions in Irritable Bowel Syndrome. The American Journal of Gastrenterology, 109(5), 770-772. doi: 10.1038/ajg.2014.56

Kjellström, L., Molinder, H., Agréus, L., Nyhlin, H., Talley, N.J., & Andreasson, A. (2014). A randomly selected population sample undergoing colonoscopy: Prevalence of the irritable bowel syndrome and the impact of selection forces. European Journal of Gastroenterology & Hepatology, 26(3), 268-75. doi: 10.1097/MEG.0000000000000024

2013

Lekander, M., Andreasson, A.N., Kecklund, G., Ekman, R., Ingre, M., Akerstedt, T., & Axelsson, J. (2013). Subjective health perception in healthy young men changes in response to experimentally restricted sleep and subsequent recovery sleep. Brain, Behavior, and Immunity, 34, 43-46. doi: 10.1016/j.bbi.2013.06.005

Walter, S.A., Jones, M.P., Talley, N.J., Kjellström, L., Nyhlin, H., Andreasson, A.N., & Agréus, L. (2013). Abdominal pain is associated with anxiety and depression scores in a sample of the general adult population with no signs of organic gastrointestinal disease. Neurogastroenterology & Motility, 25(9), 741-e576. doi: 10.1111/nmo.12155

Syk, J., Malinovschi, A., Johansson, G., Undén, A.-L., Andreasson, A., Lekander, M., & Alving, K. (2013). Anti-inflammatory Treatment of Atopic Asthma Guided by Exhaled Nitric Oxide: A Randomized, Controlled Trial. The Journal of Allergy and Clinical Immunology: In Practice, 1(6), 639-648.e8. doi: 10.1016/j.jaip.2013.07.013

Andreasson, A.N., Carlsson, A.C., & Wändell, P.E. (2013). High levels of leptin are associated with poor self-rated health in men and women with type 2 diabetes treated with metformin. Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Diseases, 23(2), e11-e12. doi: 10.1016/j.numecd.2012.10.009

Wändell, P.E., Ärnlöv, J., Nixon Andreasson, A., Andersson, K., Törnkvist, L., & Carlsson, A.C. (2013). Effects of tactile massage on metabolic biomarkers in patients with type 2 diabetes. Diabetes & Metabolism, 39(5), 411-417. doi: 10.1016/j.diabet.2013.02.002

Quince, C., Lundin, E., Andreasson, A.N., Greco, D., Rafter, J., Talley, N.J., Agreus, L., Andersson, A.F., Engstrand, L., & D’Amato, M. (2013). The impact of Crohn’s disease genes on healthy human gut microbiota: a pilot study. Gut, 62(6), 952-954. doi: 10.1136/gutjnl-2012-304214

Andreasson, A.N., Szulkin, R., Undén, A.L., von Essen, J., Nilsson, L.G., & Lekander, M. (2013). Inflammation and positive affect are associated with subjective health in women of the general population. Journal of Health Psychology, 18(3), 311-320. doi: 10.1177/1359105311435428

2012

Wändell, P.E., Gigante, B., Andreasson, A.N., & Carlsson, A.C. (2012). Gender Differences Regarding Novel Biomarkers and Metabolic Risk Factors in Metformin Treated Type 2 Diabetic Patients. The Open Diabetes Journal, 5, 13-19. doi: 10.2174/1876524601205010013

Andreasson, A.N., Undén, A.L., Elofsson, S., & Brismar, K. (2012). Leptin and adiponectin: Distribution and associations with cardiovascular risk factors in men and women of the general population. American Journal of Human Biology, 24(5), 595-601. doi: 10.1002/ajhb.22279

Forsberg, A.M., Kjellström, L., Agréus, L., Andreasson, A.N., Nyhlin, H., Talley, N.J., & Björck, E. (2012). Prevalence of colonic neoplasia and advanced lesions in the normal population: A prospective population-based colonoscopy study. Scandinavian Journal of Gastroenterology, 47(2), 184-190. doi: 10.3109/00365521.2011.647062

2011

Zucchelli, M., Camilleri, M., Nixon Andreasson, A., Bresso, F., Dlugosz, A., Halfvarson, J., Törkvist, L., Schmidt, P.T., Karling, P., Ohlsson, B., Duerr, R.H., Simren, M., Lindberg, G., Agreus, L., Carlson, P., Zinsmeister, A.R., & D'Amato, M. (2011). Association of TNFSF15 polymorphism with irritable bowel syndrome. Gut, 60(12), 1671-1677. doi: 10.1136/gut.2011.241877

Carlsson, A.C., Andreasson, A.N., & Wändell, P. (2011). Poor self-rated health is not associated with a high total allostatic load in type 2 diabetic patients - But high blood pressure is. Diabetes & Metabolism, 37(5), 446-51. doi: 10.1016/j.diabet.2011.03.005

Lekander, M., von Essen, J., Schultzberg, M., Andreasson, A.N., Garlind, A., Hansson, L.O., & Nilsson, L.G. (2011). Cytokines and memory across the mature life span of women. Scandinavian Journal of Psychology, 52(3), 229-235. doi: 10.1111/j.1467-9450.2010.00865.x

Walter, S.A., Kjellström, L., Talley, N.J., Andreasson, A.N., Nyhlin, H., & Agréus, L. (2011). Prospective diary evaluation of unexplained abdominal pain and bowel dysfunction: A population-based colonoscopy study. Digestive Diseases and Sciences, 56, 1444-1451. doi: 10.1007/s10620-010-1468-y

2007 – 2010

Andreasson, A.N., Jernelöv, S., Szulkin, R., Undén, A.L., Brismar, K., & Lekander, M. (2010). Associations Between Leptin and Self-rated health in Men and Women. Gender Medicine, 7(3), 261-269. doi: 10.1016/j.genm.2010.05.001

Unden, A.L., Elofsson, S., Andreasson, A., Hillered, E., Eriksson, I., & Brismar, K. (2008). Gender differences in self-rated health, quality of life, quality of care, and metabolic control in patients with diabetes. Gender Medicine, 5(2), 162-180. doi: 10.1016/j.genm.2008.05.003

Unden, A.L., Andreasson, A., Elofsson, S., Brismar, K., Mathsson, L., Ronnelid, J., & Lekander, M. (2007). Inflammatory cytokines, behaviour and age as determinants of self-rated health in women. Clinical Science, 112(6), 363-373. doi: 10.1042/cs20060128

Andreasson, A., Arborelius, L., Erlanson-Albertsson, C., & Lekander, M. (2007). A putative role for cytokines in the impaired appetite in depression. Brain, Behavior, and Immunity, 21(2), 147-152. doi: 10.1016/j.bbi.2006.08.002