Kurser som avdelningen leder

Lärare och forskare vid Avdelningen för arbets- och organisationspsykologi ansvarar för och medverkar i kurser vid Psykologiska institutionen, men även vid andra universitet och högskolor. Här kan du se vilka kurser på institutionen som avdelningens lärare och forskare är ansvariga för.

Kurser som avdelningen leder

Uppsatsämnen

En mängd studenter skriver varje termin uppsatser inom arbets- och organisationspsykologi, ofta med avdelningens lärare och forskare som handledare. Genom att det finns många spännande forskningsprojekt vid Avdelningen för arbets- och organisationspsykologi välkomnar vi studenter att skriva uppsatser inom ramen för våra projekt, i mån av plats. Se även listan med personal.

Uppsatsämnen