Exempel på uppsatsämnen

Nedan listas en del av de ämnen som vi undersökt. Kontakta dock direkt de forskare som håller på med det du är intresserad av för mer information.

Anställningsbarhet
Anställningskontrakt
Anställningsotrygghet
Arbetsmiljö/arbetsklimat
Arbetsrelaterad hälsa
Arbetsrelaterade attityder
Det gränslösa arbetslivet
Fackliga organisationer (attityder, deltagande, sammanslagningar)
Grupprocesser
Hot och våld
Individuell lönesättning
Interventioner för ett bättre arbetsliv
Kopplingen arbete–övrigt liv
Ledarskap
Organisationsförändringar
Personlighet
Rekrytering och urval
Rättviseupplevelser
Socialt stöd
Stress och hälsa
Stresshantering (coping)
Säkerhet och säkerhetsklimat
Återhämtning
Ägarförändringar i vården