Exempel på kurser som leds av forskare/lärare vid avdelningen

Länkarna går till respektive kurshemsida i Fastreg.

Grundnivå

Arbetspsykologi, 7,5 hp (Psykologi II)
Organisationspsykologi, 7,5 hp (Psykologi II)
Stress & Hälsa, 7,5 hp (Psykologi II) (vilande)

Psykologprogrammet

Genusvetenskap och jämställdhet, 6 hp (T2)
Grupper och grupprocesser, 15 hp (T3)
Arbets- och organisationspsykologi I, 7,5 hp (T4)
Arbets- och organisationspsykologi II, 13,5 hp (T7)
Arbetslivets förändring, 4,5 hp (T8)
Organisationspsykologisk uppsats, 7,5 hp (T8)
Individuell fördjupning: Urval och rekrytering, 7,5 hp (T10)

Avancerad nivå/Masterprogrammet

Enkätmetodik, 7,5 hp
Föränderlighet och förändringsprocesser i organisationer, 7,5 hp
Identitet och genus i och som arbetsorganisation, 7,5 hp
Människa, teknik, organisation och säkerhet, 7,5 hp
Organisationspsykologi, 7,5 hp
Tillämpad design, 7,5 hp
Urval i organisationer, 7,5 hp

Specialistutbildning (avancerad nivå)

Organisationspsykologi, 45 hp

Forskarutbildning

Arbetspsykologi, 7,5 hp (vilande)
Hälsopsykologi, 7,5 hp (vilande)
LISREL: Strukturekvationsmodellering ur ett användarperspektiv, 7,5 hp
Organisationspsykologi, 7,5 hp
Psykologiska och organisatoriska perspektiv på gränslöst arbete och otrygga anställningar, 7,5 hp