Exempel på kurser som leds av forskare/lärare vid avdelningen

Länkarna går till respektive kurshemsida i Fastreg.

Grundnivå

Arbetspsykologi, 7,5 hp (Psykologi II)
Organisationspsykologi, 7,5 hp (Psykologi II)

Psykologprogrammet

Grupp, organisation och samhälle 1, 7,5 hp (T4)
Grupp, organisation och samhälle 2, 7,5 hp (T4)
Grupp, organisation och samhälle 3, 7,5 hp (T4)
Arbete, organisation och grupp 1, 15 hp, (T7)
Arbetslivets förändring, 4,5 hp (T8, 2007 års utbildningsplan)
Organisationspsykologisk uppsats, 7,5 hp (T8, 2007 års utbildningsplan)
Individuell fördjupning: Urval och rekrytering, 7,5 hp (T9/T10, 2007 års utbildningsplan)

Avancerad nivå/Masterprogrammet

Tillämpad enkätmetodik, 7,5 hp
Psykologiska och organisatoriska perspektiv på arbete, stress och hälsa, 7,5 hp
Ledarskapets psykologi, 7,5 hp
Organisationspsykologi och arbetsplatssäkerhet, 7,5 hp
Psykologiska aspekter på urval och rekrytering i organisationer, 7,5 hp
Personalvetenskaplig integration i psykologi med praktik, 15 hp

Forskarutbildning

Arbetspsykologi, 7,5 hp (vilande)
Hälsopsykologi, 7,5 hp (vilande)
LISREL: Strukturekvationsmodellering ur ett användarperspektiv, 7,5 hp (vilande)
Organisationspsykologi, 7,5 hp (vilande)
Psykologiska och organisatoriska perspektiv på gränslöst arbete och otrygga anställningar, 7,5 hp (vilande)