Original articles

Bergström, G., Bodin, L., Hagberg, J., Aronsson, G., & Josephson, M. (2009). Sickness presenteeism today, sickness absenteeism tomorrow? A prospective study on sickness presenteeism and future sickness absenteeism. Journal of Occupational and Environmental Medicine, 51, 629-638.

Bergström, G., Bodin, L., Hagberg, J., Lindh, T., Aronsson, G., & Josephson, M. (2009). Does sickness presenteeism have an impact on future general health? International Archives of Occupational and Environmental Health, 82(10), 1179-1190.

De Jong, J., De Cuyper, N., De Witte, H., Silla, I., & Bernhard-Oettel, C. (2009). Motives for accepting temporary employment: A typology of temporary workers. International Journal of Manpower, 30(3), 237-252.

Falkenberg, H., Näswall, K., Sverke, M., & Sjöberg, A. (2009). How are employees at different levels affected by privatization? A longitudinal study of two Swedish hospitals. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 82, 45-65. (Emerald Citation of Excellence)

Floderus, B., Hagman, M., Aronsson, G., Marklund, S., & Wikman, A. (2009). Work status, work hours and health in women with and without children. Occupational and Environmental Medicine, 66(10), 704-710.

Fridner, A., Belkic, K., Marini, M., Minucci, D., Pavan, L., & Schenck-Gustafsson, K. (2009). Survey on recent suicidal ideation among female university hospital physicians in Sweden and Italy (The HOUPE Study): Associations with work stressors. Gender Medicine, 6, 314-328.

Göransson, S., Näswall, K., & Sverke, M. (2009). Work-related health attributions: Its impact on Work Attitudes. International Journal of Workplace Health Management, 2, 6-21.

Hansen, N., Sverke, M., & Näswall, K. (2009). Predicting nurse burnout from demands and resources in three acute care hospitals under different forms of ownership: A cross-sectional questionnaire survey. International Journal of Nursing Studies, 46, 95-106.

Hasson, D., von Thiele Schwarz, U., & Lindfors, P. (2009). Self-rated health and allostatic load in women working in two occupational sectors. Journal of Health Psychology, 14(4), 568-577.

Järvholm, B., Albin, M., Johansson, G., & Wadensjö, E. (2009). Perspectives of working life research. Scandinavian Journal of Work, Environment & Health, 35(5), 394-396.

Järvholm, B., Albin, M., Johansson, G., & Wadensjö, E. (2009). Att säkra arbetslivforskning av hög relevans och kvalitet. Arbetsmarknad och arbetsliv, 15(2), 55-68.

Ljungblad, A., & Näswall, K. (2009). Kan socialt stöd och coping mildra effekterna av stress på ohälsa? Arbetsmarknad & Arbetsliv, 15(1), 27-45.

Sverke, M. (2009). The importance of the psychosocial work environment for employee well-being and work motivation. Scandinavian Journal of Work, Environment & Health, 35, 241-243.

Westerlund, J., Ek, U., Holmberg, K., Näswall, K., & Fernell, E. (2009). The Conners’ 10-item scale: findings in a total population of Swedish 10–11-year-old children. Acta Pædiatrica, 98(5), 828-833.

Wulff, C., Bergman, L. R., & Sverke, M. (2009). Intellectual ability and satisfaction with school and work: A longitudinal study from age 13 to 48. Journal of Applied Developmental Psychology, 30, 398-408.

Book chapters

Aronsson, G., & Gustafsson, K. (2009). Relationship between a long-term health measure and self-rated health and symptoms in the Swedish working population In M. Christensen (Ed.), Validation and test of central concepts in positive work and organizational psychology (pp. 59-63). The second report from the Nordic project Positive factors at work. TemaNord 2009:564.

Aronsson, G., Gustafsson, K., & Hakanen, J. (2009). Conclusions. In M. Christensen (Ed.), Validation and test of central concepts in positive work and organizational psychology (pp. 93-96). The second report from the Nordic project Positive factors at work. TemaNord 2009:564.

Aronsson, G., Randle, H., Eklund, J., & Svensson, L. (2009). Inte bara här och nu utan också där och då - reflektioner om arbetslivsforskningen och hållbarhetsprojektet. I D. Porsfelt (red.), Arbetslivsforskning och hållbarhet. Empiriska illustrationer och framtidsvisioner. Arbetsliv i omvandling 2009:1.

Lindfors, P. (2010). Perspektiv på hälsa: Omvårdnad utifrån individens styrkor. I E. Drevenhorn (red.), Hemsjukvård (kap 3, ss. 53-72). Studentlitteratur: Lund.

Gustafsson, K., Aronsson, G., Lindfors, P., & Lundberg U. (2009). Validation of self-rated recovery items against morning salivary cortisol. In M. Christensen (Ed.), Validation and test of central concepts in positive work and organizational psychology (pp. 54-59). The second report from the Nordic project Positive factors at work. TemaNord 2009:564.

Svensson, L., Eklund, J., Randle, H., & Aronsson, G. (2009). Interaktiv forskning – tillämpningar vid utvärdering och arbetsmiljöutveckling. [Interactive research – application in evaluation and work environment development.] In S.Å. Hörte, & M. Christmansson (Eds.), Perspektiv på arbetsmiljöarbete (pp. 149-167). Forskning i Halmstad nr 20, Högskolan i Halmstad.

Reports

Aronsson, G., Gustafsson, K., & Mellner, C. (2009). Samband mellan sjuknärvaro, sjukfrånvaro och självskattad hälsa i den yrkesaktiva befolkningen. Arbete och hälsa, 43:3.

Bejerot, E., & Astvik, W. (2009). När patienten blir kund. Nya stressorer och strategier i läkarens arbete. Arbetsliv i omvandling, 2009:2.

Järvholm, B., Albin, M., Johansson, G., & Wadensjö, E. (2009). Svensk arbetslivsforskning – en resurs för välfärd, hälsa och tillväxt. Att säkra forskning av hög relevans och kvalitet. Stockholm: Forskningsrådet för Arbetsliv och Socialvetenskap.

Järvholm, B., Albin, M., Johansson, G., & Wadensjö, E. (2009). Swedish research into working life - a resource for welfare, health and growth. Ensuring research of high relevance and quality. Stockholm: The Swedish Council for Working Life and Social Research.

Mellner, C., Astvik, W., & Aronsson, G. (2009). Vägar tillbaka - En uppföljningsstudie av psykologiska och praktiska förutsättningar för återgång i arbete efter långtidssjukskrivning med stöd av en arbetsgivarring. Arbete och hälsa, 2009:43(10). Göteborg: Göteborgs universitet.

Nielsen, P., Makó, C., Härenstam, A., Bejerot, E., Som, O., Kirner, E., Huys, R., Lazaric, N., Lund, R., Lundwall, B.-Å., Coutts, A. m. fl. (2009). Multi-level Theoretical Framework. Meadow reports, 1, 1-59.

Pingel, B., Schenck-Gustafsson, K., & Fridner, A. (2009). Läkare om ojämställdheten bland läkare – Rapport från HOUPE-studien. [Gender equality and physicians, their views – the HOUPE study]  Stockholm:  Stockholms Läns Landsting.

Conference papers

Bernhard-Oettel, C., De Cuyper, N., Schreurs, B., & De Witte, H. (2009). Anställningsotrygghet och rättvisa: Betydelsen av trygghet som del av det psykologiska kontraktet för välbefinnande och arbetsrelaterade attityder. Nätverksmöte i arbets- och organisationspsykologi, Stockholm, 28-29 september, 2009.

Bernhard-Oettel, C., & Riggotti, T. (2009). Psychological contract and organizational commitment – conceptual and empirical differences. Poster presented at the XIVth European Congress of Work and Organizational Psychology, Santiago de Compostela, Spain, May 13-16, 2009.

Bejerot, E. (2009). Överorganisatoriska styrsystem i socialtjänsten – prövning av en analysmodell. Bidrag till konferensen Arbetet i människors liv, Institutionen för arbetsvetenskap, Göteborgs universitet och Forum för arbetslivsforskning i Sverige, Göteborg, 13-14 maj, 2009.

Falkenberg, H., Näswall, K., & Sverke, M. (2009). Finns det skillnader mellan kvinnliga och manliga läkares arbetsklimat, arbetsrelaterade attityder och ohälsa? [Are there differences between female and male physicians’ psychological climate, work related attitudes and ill-health?] Nätverksmöte i arbets- och organisationspsykologi, Stockholm, 28-29 september, 2009.

Fridner A. Løvseth TL. Kopp M. Jóndsottir LS. & Schenck-Gustafsson (2009). Health and working conditions among physicians in five European countries. 4th Congress of the International Society of Gender Medicine (IGM), Berlin, Germany, November 6-8, 2009.

Hansen, N., & Hellgren, J. (2009). Vilka konsekvenser har individuella lönefaktorer och facklig lönepolitik för medlemmarnas inställning till facket? Poster presenterad vid Nätverksmöte i arbets- och organisationspsykologi, Stockholm, 28-29 september, 2009.

Hellgren, J., Näswall, & Sverke, M. (2009). The role of leadership behavior for buffering the effects of demands and stressors among salaried employees. Presented at the Work, Stress, and Health Conference: Global concerns and approaches, San Juan, Puerto Rico, November 5-8, 2009.

Kalyal, H., Sverke, M., & Saha, S. K. (2009). Validation of the Herscovitch-Meyer three-component model of commitment to change among public sector managers in Pakistan. Paper presented at the XIVth European Congress of Work and Organizational Psychology, Santiago de Compostela, Spain, May 13-16, 2009.

Näswall, K., Lindfors, P., & Sverke, M. (2009). Job insecurity as a predictor of physiological indicators of health. Paper presented at the XIVth European Congress of Work and Organizational Psychology, Santiago de Compostela, Spain, May 13-16, 2009.

Richter, A., & Näswall, K. (2009). Job insecurity, its consequences and social support. Presented at the Nätverksmöte i arbets- och organisationspsykologi, Stockholm, 28-29 september, 2009.

Richter, A., & Näswall, K. (2009). Job insecurity, gender and the role of subjective job dependency. Presented at the 11th European Congress of Psychology, 7th- 10th of July, 2009, Oslo, Norway.

Richter, A., & Näswall, K. (2009). Is coping with job insecurity possible? Agender exploration. Poster presented at the XIVth European Congress of Work and Organizational Psychology, Santiago de Compostela, Spain, May 13-16, 2009.

Richter, A., Näswall, K., & Sverke, M. (2009). Job insecurity and its outcomes: A moderation of work centrality and subjective job dependency. Presented at the Work, Stress, and Health Conference: Global concerns and approaches, San Juan, Puerto Rico, November 5-8, 2009.

Richter, A., Näswall, K., & Sverke, M. (2009). Does leadership affect the experience of job insecurity? A Swedish hospital study. Presented at the Work, Stress, and Health Conference: Global concerns and approaches, San Juan, Puerto Rico, November 5-8, 2009.

Sverke, M. (2009). Job insecurity: Consequences for motivation and well-being. Invited presentation at the International conference Economic Crisis and Work Climate, Vienna, September 4, 2009.

Sverke, M. (2009). Perceptions of organizational change and consequences for work attitudes and well-being: Comparing employees at different hierachical levels. Paper presented at the XIVth European Congress of Work and Organizational Psychology, Santiago de Compostela, Spain, May 13-16, 2009.

Abstracts

Kristenson, M., Lindfors, P., Lundberg, U., Harris, A., Hansen Å.M., Garvin, P., & Ursin, H. (2010). The role of saliva cortisol measurements in health and disease: A matter of theory and methodology. International Journal of Behavioral Medicine, 17 (S1), S206.

Lindfors, P. (2010). Saliva cortisol in psychosocial work environment studies. International Journal of Behavioral Medicine, 17 (S1), S206-S206.

Wulff, C., Lindfors, P., & Sverke, M. (2010). Are general mental ability and psychosocial work characteristics related to midlife health in working women and men? International Journal of Behavioral Medicine, 17 (S1), S199-S200.

Doctoral dissertations

Göransson, S. (2009). Seeking Individual Health and Organizational Sustainability: The Implications of Change and Mobility. Department of Psychology, Stockholm University (Doctoral dissertation).

Essays

Alm, J. (2009). Personlighetens inverkan på psykisk ohälsa vid nedläggning av arbetsplats. C-uppsats, Psykologiska institutionen, Stockholms universitet.

Bystedt, S. (2010). The Modern Working Life: Job Insecurity, Performance and the Moderating Role of Social Support. C-uppsats, Psykologiska institutionen, Stockholms universitet.

Eneroth, M. (2009). Arbetsvillkor och självmordstankar bland kvinnliga och manliga läkare. [Working conditions and suiciadal ideation among female and male physicians]. C-uppsats, Psykologiska institutionen, Stockholms universitet.

Friberg, P., & Hedlin, M. (2009). Psykologiska kontrakt – hur fungerar de? C-uppsats, Psykologiska institutionen, Stockholms universitet.

Hedberg, A. (2009). Arbetsrelaterade konsekvenser av anställningsotrygghet: Mildrande effekter av kommunikation, feedback och stöd. C-uppsats, Psykologiska institutionen, Stockholms universitet.

Hofman, U. (2009). Effekter och hinder vid en intern ledarskapsutbildning: En kvalitativ analys av deltagarnas upplevelser. C-uppsats, Psykologiska institutionen, Stockholms universitet.

Landqvist, K. (2009). Ideellt arbete – ideellt engagemang i en simförening. C-uppsats, Psykologiska institutionen, Stockholms universitet.

Lecchini, S. (2009). Från utbrändhet till välmående - utvärdering av en behandlingsmodell  utvecklad för att rehabilitera människor tillbaka till arbetet. C-uppsats, Psykologiska institutionen, Stockholms universitet.

Lindberg, H. (2009). Individuell lönesättning: Motivation eller stress? Hur typ av lönesättning påverkar anställda. C-uppsats, Psykologiska institutionen, Stockholms universitet.

Nordén, J. (2009). Uppgiftsorienterade eller personliga relationer: Vilka har störst betydelse för arbetstrivseln för sektorn arbetare? C-uppsats, Psykologiska institutionen, Stockholms universitet.

Papadogeorgou, S. (2010). Prestationsbaserad självkänsla ur ett longitudinellt perspektiv. Masteruppsats, Psykologiska institutionen, Stockholms universitet.

Rönnkvist, P. (2009). Hälsoarbete i arbetslivet: mer än bara floskler och hurtbulleri. C-uppsats, Psykologiska institutionen, Stockholms universitet.

Schützer, M. (2009). Utbrändhet bland universitetsläkare och specialister i medicin. [Burnout among non-surgical physicians working in a university hospital.] C-uppsats, Psykologiska institutionen, Stockholms universitet.

Stenemyr, C. (2010). Ett hållbart arbetsliv: Villkor för en hållbar utveckling på arbetsplatsen. Masteruppsats, Psykologiska institutionen, Stockholms universitet.

Stengård, J. (2010). Core self-evaluations inverkan på individens upplevda anställningsbarhet. C-uppsats, Psykologiska institutionen, Stockholms universitet.

Sundberg, L. (2009). Anställningsbarhet som skydd mot anställningsotrygghet - Beroende på anställningsform? C-uppsats, Psykologiska institutionen, Stockholms universitet.

Sundén, M. (2009). Ledarskapsstilars betydelse för arbetsattityder bland sjuksköterskor på ett privat akutsjukhus. C-uppsats, Psykologiska institutionen, Stockholms universitet.

Wolfers, M. (2009). Organisatoriskt engagemang, arbetstrivsel och välbefinnande hos bemanningspersonal. C-uppsats, Psykologiska institutionen, Stockholms universitet.

Other publications

Johansson, L., Johansson, G., Engwall, M., Larsson, P., Isaksson, O., Svenson, K., Tigerschiöld, P., Nilsson, B.O., & Wännström, T. (2009). Dags för chefen att visa hur företaget satsar på personalen. Dagens Industri/Debatt, 2009-11-10.