Personal

Personal

Följande personer tillhör respektive samarbetar med Avdelningen för arbets- och organisationspsykologi. Observera att namnen är klickbara och länkade till personens profilsida på Stockholms universitet, med kontaktinformation, forskningsintressen, publikationer med mera.

Avdelningsföreståndare: Magnus Sverke, professor
Biträdande avdelningsföreståndare: Petra Lindfors, professor

Personal vid avdelningen

​Interna samarbeten vid institutionen

Stephan Baraldi, docent, universitetslektor
Johanna Garefelt, doktorand, Stressforskningsinstitutet
Marie Gustafsson Sendén, fil dr, forskare
Fredrik Jönsson, professor, bitr prefekt, studierektor
Göran Kecklund, professor, Stressforskningsinstitutet
Linda Magnusson Hanson, docent, Stressforskningsinstitutet
Margareta Simonsson-Sarnecki, universitetslektor, bitr studierektor (PAO)
Hugo Westerlund, professor, Stressforskningsinstitutet
Torbjörn Åkerstedt, professor emeritus, Stressforskningsinstitutet

Externa samarbetspartners

Michael Allvin, docent, Uppsala Universitet
Stefan Annell, fil dr, Rekryteringsmyndigheten
Eva Bejerot, docent, Örebro universitet
Gunnar Bohman, fil dr
Constanze Eib, fil dr, Uppsala Universitet
Lisa Folkesson Hellstadius, fil dr, forskare
Sara Göransson, fil dr
Niklas Hansen, fil dr, Pearson Assessment
Lars Ishäll, fil dr, forskare, Högskolan i Jönköping
Marianne Jakobsson, fil dr
Hanna Kusterer, fil dr, forskare, Högskolan i Gävle
Kristina Langhammer, vik universitetslektor, Södertörns högskola
Chang-qin Lu, Associate Professor, Department of Psychology, Peking University
Aram Seddigh, fil dr
Sofia Sjöberg, fil dr, Pearson Assessment

KONTAKT

Avdelningen för arbets- och organisationspsykologi

Avdelningsföreståndare
Magnus Sverke, professor
Tfn: 08-16 1419
magnus.sverke@psychology.su.se

Biträdande föreståndare
Petra Lindfors, professor
Tfn: 08-16 3893
pls@psychology.su.se

Telefon och fax
08-16 2000 (växel)
08-15 9342 (fax)

Postadress
Psykologiska institutionen
Stockholms universitet
106 91 STOCKHOLM

ÄMNESBESKRIVNING

Arbets- och organisationspsykologi

Arbets- och organisationspsykologin studerar individers arbetsrelaterade upplevelser, erfarenheter, reaktioner och handlingar i förhållande till arbetets innehåll och organisering, individuella förutsättningar samt de sätt på vilka individerna ingår i och/eller interagerar med grupper och organisationer. I studier ingår betydelsen av fysiska och psykosociala arbetsmiljöfaktorers betydelse dels för motivation och prestation, dels för yrkesmässig utveckling, hälsa och välbefinnande. Vidare studeras samspel mellan individ, grupp och organisation under olika organisatoriska betingelser inklusive organisationers och individers ömsesidiga val och preferenser. Vanligtvis avses lönearbete, men psykologiska aspekter av såväl oavlönat arbete (t.ex. i hemmet, i ideella organisationer) som gräns snittet mellan arbete och övrigt liv är föremål för analys, liksom psykologiska aspekter på ofrivillig arbetslöshet. I avgränsningen mot andra "arbetsvetenskaper" är individperspektivet särskilt utmärkande för arbets- och organisationspsykologin.

Källa: Nationalkommittén för psykologi, vid Kungl. Vetenskapsakademien.