Forskargrupperingar

Forskarna inom Avdelningen för arbets- och organisationspsykologi samarbetar i en mängd olika forskargrupperingar. De olika grupperingarna kan bestå av ett eller flera forskningsprojekt och många forskare tillhör fler än en gruppering. I dagsläget finns följande grupperingar inom avdelningen: