Skolan

Om du som förälder får reda på att ditt barn blir mobbat eller utsatt av andra elever bör du först kontakta barnets skola. Exempelvis kan du kontakta barnets klasslärare/mentor eller någon annan lärare som har extra god kontakt med barnet. Rektor går också bra.

Skolan har skyldighet att åtgärda mobbning och kränkningar. Är du inte nöjd med skolans agerande kan du kontakta Barn- och elevombudet (BEO) och göra en anmälan av skolan. Anmälan kan göras på BEO:s hemsida www.skolinspektionen.se.

BRIS

Barnens rätt i samhället (BRIS), har telefonlinjer både för barn och för vuxna. Är du barn/ungdom kan du ringa 08-116 111 måndag–fredag kl. 15–21 och lördag–söndag kl. 15–18. Det går också att chatta med en vuxen via www.bris.se. Föräldrar kan ringa 077-150 50 50 måndag–fredag kl. 10–13.

Friends

Friends är en organisation som arbetar mot mobbning i skolor. På deras hemsida kan du ta del av tips på vad du kan göra för att förebygga mobbning på arbetsplatsen, om du är förälder eller arbetar på skola. www.friends.se.

Rädda Barnen

Rädda Barnen har en föräldratelefon: 020-786 786. Den är öppen måndag kl. 15–20, tisdag–fredag kl. 18–21, lördag–söndag kl. 13–16.

Diskrimineringsombudsmannen

Om barnet utsätts för trakasserier på grund av sexuell läggning, etniskt ursprung eller funktionshinder kan du kontakta Diskriminerigsombudsmannen (DO). Du når DO på telefonnummer 08-720 20 700, måndagar 10-16, tisdag–fredag 9-16 eller via mail do@do.se.

Kontakt med vården

Via Vårdguiden på telefonnummer 08-320 100 (välj alternativ 2) går det att få information om vilken barn- och ungdomsmottagning eller husläkarmottagning du ska vända dig till och telefonnummer dit om du behöver till exempel samtalsstöd.