Målet med projektet är att implementera forskningsbaserad kunskap på ett antal arbetsplatser i syfte att förebygga ohälsa och förbättra rehabiliteringsåtgärder. Chefer, och också medarbetare, ska få ökad kunskap om resultaten av den arbetslivsinriktade stressforskningen genom interventioner grundade i utbildningsinsatser.

Forskningen har visat att det framför allt är tre typer av balanser som har betydelse för att människor inte ska bli sjuka. Det handlar om balans mellan arbete och vila, krav och kontroll samt mellan ansträngning och belöning.

Utgångspunkten är att chefer som känner till dessa samband kan ta hänsyn till det när verksamhet, arbetsorganisation och den enskildes arbete utformas. Forskarna syfte är att stödja cheferna att knyta samman ett arbetsmiljö- och hälsoperspektiv med ett verksamhets- och effektivitetsperspektiv.

Studien genomförs inom skola, socialtjänst och vård i sju kommuner och två landsting. Interventionen omfattar chefer, medarbetare och jämförelsegrupper. Totalt ingår ett 80-tal chefer och ca 400 medarbetare i interventionerna. Forskarna kommer att mäta vilken effekt chefernas ökade kunskap kommer att få. Projektet kommer även att använda sig av jämförelsegrupper som inte genomgår samma utbildningsinsats.

 
Forskargruppen utanför Frescati Hagv 14
Magnus Sverke, Gunnar Aronsson, Eva Lotta Nylén och Lars Häsänen (Sara Göransson saknas)
 

Projektledare

Magnus Sverke, professor

Projektmedlemmar

Gunnar Aronsson, professor
Sara Göransson, forskare
Lars Häsänen, forskare
Eva Charlotta (Eva-Lotta) Nylén, doktorand

Finansiering

AFA Försäkring

Mer information

Magnus Sverke, professor och föreståndare för Avdelningen för arbets- och organisationspsykologi, Psykologiska institutionen, Stockholms universitet, 08-161419, magnus.sverke@psychology.su.se