Forskarna medverkar framförallt i forskning kring nya arbetsvillkor såsom gränslöst arbete, yrkes- och arbetsplatsinlåsning och anställningsotrygghet samt dessa villkors relation inte bara till stress utan också till hälsoutfall såsom sömn, trötthet, återhämtning, sjukfrånvaro och sjuknärvaro och till balansen mellan arbete och livet utanför arbetet.

I gruppen ingår

Personer i SSC styrgrupp

Magnus Sverke (kontaktperson)
Gunnar Aronsson
Petra Lindfors

Doktorander som finansieras av SSC

Constanze Eib
Lena Låstad

Forskare med knytning till SSC

Eva Bejerot
Claudia Bernhard Oettel
Erik Bernston
Helena Falkenberg
Eva Charlotta (Eva-Lotta) Nylén
Ulrica von Thiele Schwarz

För ytterligare information, se Stockholm Stress Center.