Av särskilt intresse är att ha ett förebyggande beteendevetenskapligt perspektiv på ledning, styrning och utövande av säkerhetsrelaterad verksamhet.

I gruppen ingår

Johnny Hellgren (kontaktperson)
Helena Falkenberg
Marianne Jakobsson
Malin Mattson
Ingemar Torbiörn
Ulrica von Thiele Schwarz