Centrala områden för gruppens forskning är betydelsen av individuella egenskaper såsom personlighet och begåvning för arbetsprestation, beslutsfattande i urvalssituationer, nyttan av olika rekryteringsmetoder och processer, användningen av sociala medier vid rekrytering, diskriminering vid urvalsbeslut, samt bedömdas uppfattning om rättvis behandling. Forskningsgruppen närmare sig frågeställningen ur tre perspektiv: den som blir bedömd i urvalsprocessen, uppdragsgivaren av rekryteringen/urvalet och leverantören av rekryteringen/urvalet.

I gruppen ingår

Anders Sjöberg (kontaktperson)
Stefan Annell
Johnny Hellgren
Kristina Langhammer
Sofia Sjöberg