De personer som ingår i den här gruppen intresserar sig för det ömsesidiga samspelet mellan individ och omgivning med ett specifikt fokus på hur arbetsrelaterade och organisatoriska faktorer går in under huden och ger avtryck i kroppen, exempelvis i form av ökade stresshormonnivåer. Ofta görs också en problematisering med utgångspunkt i perspektiv som inkluderar genus och social position. Det här förutsätter en kombination av olika datatyper som utöver biomarkörer också inkluderar t ex självskattningar och organisatorisk information.

I gruppen ingår

Petra Lindfors (kontaktperson)
Gunnar Aronsson
Lisa Folkesson
Christin Mellner
Gunn Johansson
Ulrica von Thiele Schwarz
Magnus Sverke

Affillierade personer

Ulf Lundberg