Uttrycket livslångt lärande har en självklar plats i kunskapssamhället. Med livslångt lärande avses ett lärande som löper kontinuerligt genom hela livscykeln, från barndom, genom ungdom och vuxenliv, och in i åldrandet. Med livslångt lärande avses även ett lärande som pågår i inom olika livsområden. Utöver lärande i skola och andra utbildningssammanhang ingår även lärande på arbetsplatser, på fritiden och i vardagslivet.

I gruppen ingår

Petra Lindfors (kontaktperson)
Maria Öhrstedt

Affillierade personer

Ann-Sofie Jägerskog
Fredrik Jönsson