Upprinnelsen var den satsning som Arbetsmiljöverket gjorde för att ta fram kunskapsöversikter kring ett antal eftersatta områden. Vi fick uppdraget att jobba med två kunskapsöversikter samt en stor datainsamling som riktade sig till elever och lärare på högstadiet och belyste förekomsten av hot och våld, riskfaktorer, konsekvenser i termer av ohälsa, attityder till skolan och aktuella insatser från skolan. Nu pågår arbetet med att belysa hur den utsattes tankar om orsakerna till våldet hänger ihop med konsekvenser. Tidigare attributionsforskning har visat att individer som attribuerar orsaken till stabila egenskaper hos sig själv får mer av negativa konsekvenser än de som exempelvis inte attribuerar orsaken till sig själv överhuvudtaget.

I gruppen ingår

Magnus Sverke (kontaktperson)
Sara Göransson
Katharina Näswall