Vi bedriver i ett flertal projekt för forskning kring anställningsbarhet och anställningstrygghet, tillfälliga anställningar och förändringar i det psykologiska kontraktet.

Flera medarbetare i gruppen studerar hur människor i dagens arbetsliv hanterar perioder av omställningar och arbetslöshet men även faktorer som hindrar eller underlättar rörlighet mellan olika arbeten.

Vidare bedrivs inom gruppen forskning kring anställdas strategier för att möta ökande krav på flexibilitet i tid och rum, att vara tillgänglig oavsett tidpunkt och var man befinner sig.

Gemensamt för de flesta i gruppen är dessutom att vi intresserar oss för hur dessa fenomen påverkar individen främst med avseende på subjektiv hälsa, välbefinnande och balans mellan arbete och övrigt liv.

Vi studerar dessutom organisatoriska utfall, exempelvis attityder, beteende och prestation.

I gruppen ingår

Claudia Bernhard-Oettel (kontaktperson)
Gunnar Aronsson
Erik Berntson
Helena Falkenberg
Johnny Hellgren
Petra Lindfors
Lena Låstad
Christin Mellner
Eva Charlotta (Eva-Lotta) Nylén
Katharina Näswall
Marta Souza Ribeiro Larsson
Anne Richter
Johanna Stengård
Magnus Sverke