Avdelningsnyheter

Avdelningsnyheter

På denna sida lägger vi upp information om vad som händer på Avdelningen för arbets- och organisationspsykologi. Syftet är att uppmärksamma särskilda händelser och evenemang samt nyanställd personal.

 • Allmänna seminarieserien i psykologi, med Sofia Malmrud 2017-01-12 Onsdag 11 januari, kl 14-15: Doktorand Sofia Malmrud, Psykologiska institutionen, talar om "Lön efter prestation: Perspektiv på rättvisa, ledarskap och arbetsprestation".
 • Ny docent: Victoria Blom 2016-10-19 Victoria Blom har den 17 oktober 2016 antagits som docent i psykologi.
 • Ny bok om Enkätmetodik 2016-10-06 Lärare och forskare vid Avdelningen för arbets- och organisationspsykologi, Psykologiska institutionen, har skrivit en bok om enkätmetodik, utgiven på Natur & Kultur.
 • Arbetsrelaterad ohälsa – inte ett ”kvinnoproblem” 2016-06-10 Vad finns det för samband mellan organisatoriska faktorer, psykosocial arbetsmiljö och hur vi mår? Och varierar det mellan kvinnor och män? På uppdrag från Arbetsmiljöverket har en forskargrupp vid Psykologiska institutionen sammanställt befintlig forskning och statistik på området för att få svar. Uppdaterad 10 juni.
 • Halvtidsseminarium med Johanna Stengård 2016-06-02 Torsdag 16 juni kl 10-12 behandlas Johanna Stengårds kommande avhandling "Arbetsplatsinlåsning: Konceptualisering, prediktorer och betydelse för hälsa" i form av ett så kallat halvtidsseminarium.
 • Svårt för chefer släppa jobbet på fritiden 2016-01-27 Forskaren Christin Mellner vid Psykologiska institutionen intervjuas av Publikt, som ges ut av fackförbundet ST.
 • Kunskapssammanställning kring olika faktorer i arbetslivet 2015-09-23 Arbetsmiljöverket har gett en grupp forskare vid Psykologiska institutionen och Stressforskningsinstitutet i uppdrag att ta fram en kunskapssammanställning om organisatoriska faktorer, psykosocial arbetsmiljö, genus och hälsa i arbetslivet.
 • Forskningsprojekt om individuell lönesättning 2015-09-23 Professor Magnus Sverke har beviljats ett anslag om 6 944 000 kr för ett projekt finansierat av Svenskt Näringsliv. Projektet ”Legitimitet i lönebildningen: Psykologiska perspektiv på verksamhetsnära lönebildning och medarbetarnära lönesättning” kommer att pågå under en fyraårsperiod.
 • Pris för bästa avhandling 2015-06-18 Hanna Li Kusterer har vunnit Arbetsmiljöhögskolans pris för bästa avhandling i Sverige 2015 inom forskningsområdet arbetsliv och arbetsmilö. Avhandlingen har titeln "Women and men in management. Stereotypes, evaluation and discourse".
 • Chefens inställning avgörande för att förhindra arbetsplatsolyckor 2015-06-12 En chef som betonar vikten av säkerhet och att prioritera säkerhet före produktion förhindrar skador och dödsfall på arbetsplatsen. Det visar en ny avhandling från Psykologiska institutionen.
 • Extra seminarium i psykologi, med Dr Urmi Nanda Biswas 2015-04-24 Torsdag 7 maj, kl 14.00 - 15.00: Extra seminarium i Allmänna seminarieserien. Dr Urmi Nanda Biswas, Professor and Head of the Department of Psychology, M. S. University of Baroda, Gujarat, Indien, talar om "Corporate Social Responsibility (CSR) law in India: Issues and concerns".
 • 28 miljoner till nordiskt samarbetsprojekt - WOW 2015-04-15 Fil. dr., forskare Christin Mellner, vid avdelningen för Arbets- och organisationspsykologi ingår i ett nordiskt samarbetsprojekt som tilldelats 28 mkr av NordForsk.
 • Poster vann första pris vid PhD Scientific Days 2015 2015-04-13 En poster med titeln "Relationship between burnout and organizational factors among Hungarian university hospital physicians, the HOUPE study" och med Ann Fridner som medförfattare vann första pris i klassen Mental Health Sciences vid PhD Scientific Days vid Semmelweis Universitet i Budapest, Ungern.
 • Johnny Hellgren, Extraordinary Associate Professor i Sydafrika 2015-03-19 Docent Johnny Hellgren vid Avdelningen för arbets- och organisationspsykologi har blivit utsedd till Extraordinary Associate Professor vid WorkWell: Research Unit for Economic and Management Sciences, North-West University, i Sydafrika.
 • Halvtidsseminarium med Eva-Lotta Nylén 2014-11-27 Torsdag 27 november kl 10-12 behandlas Eva-Lotta Nyléns kommande avhandling "A participatory organizational intervention’s relation to work climate, work-related attitudes, and health-related factors in human service professions?" i form av ett så kallat halvtidsseminarium.
 • Två nya affilierade forskare vid institutionen 2014-10-10 Institutionsstyrelsen beslutade den 16/9 2014 att till affilierad forskare utse docent Katharina Näswall och docent Ulrica von Thiele Schwarz för perioden 2014-09-01 - 2017-08-31.
 • Extra seminarium i psykologi, med Chang-qin Lu 2014-10-07 Tisdag 21/10, kl 14.00 - 15.00: Extra seminarium i Allmänna seminarieserien. Associate Professor Chang-qin Lu, Department of Psychology, Peking University, China, talar om "How to keep employees’ intention to stay and perform well under the context of job insecurity".
 • Nyanställning 2014-10-02 Eva Charlotta (Eva-Lotta) Nylén anställs som forskningsassistent.
 • Disputation: Niklas Hansen 9 maj 2014 2014-09-02 Den 9 maj 2014 disputerade Niklas Hansen på sin avhandling "Arbetsvillkor i privat och offentlig sjukvård: Implikationer för personalens attityder och hälsa".
 • Livet är som en bergochdalbana 2014-05-23 Livet är en bergochdalbana, ibland är man på topp och ibland faller man rakt ner. Aftonbladet har talat med forskare vid Psykologiska institutionen för att ta reda på vad det är som påverkar våra möjligheter att må bra i livet.
 • Disputation: Sofia Sjöberg 25 april 2014 2014-05-05 Den 25 april 2014 disputerade Sofia Sjöberg på sin avhandling ”Utilizing research in the practice of personnel selection: General mental ability, personality, and job performance”.
 • Disputation: Kristina Langhammer 20 december 2013 2014-03-13 Den 20 december 2013 disputerade Kristina Langhammer på sin avhandling "Employee selection: Mechanisms behind practicioners preferences for hiring practices".
 • Halvtidsseminarium med Lena Låstad 2014-01-10 Tisdag 14 januari kl 13-15 behandlas Lena Låstads kommande avhandling "Job insecurity climate: Scale validation, antecedents, and consequences" i form av ett så kallat halvtidsseminarium.
 • Disputation: Marianne Jakobsson 6 december 2013 2014-01-07 Den 6 december 2013 disputerade Marianne Jakobsson på sin avhandling "Decisions with Medium to Long-Term Consequences: Decision Processes and Structures".
 • Erkännande från chefer och kollegor en dold resurs 2014-01-07 Niklas Hansen, doktorand vid Psykologiska institutionen, intervjuas i TCO-tidningen om en ny studie som han gjort tillsammans med Daniel Hermansson: "Erkännandets uttrycksformer och konsekvenser".
 • Christin Mellner Hur ska chefen hålla på sikt? 2014-01-02 Fil. dr Christin Mellner har beviljats 3,5 miljoner kronor från AFA Försäkring för att undersöka ledares villkor i gränslöst arbete.
 • Stora Psykologpriset 2013 till Siv Boalt Boëthius 2013-10-10 Siv Boalt Boëthius fick den 8 oktober ta emot Stora Psykologpriset 2013 ur socialminister Göran Hägglunds hand vid en prisceremoni på Berns salonger. Boalt Boëthius är affilierad till Psykologiska institutionen och en uppskattad drivkraft bakom institutionens tvååriga vidareutbildning i organisationspsykologi på avancerad nivå.
 • Disputation: Karin Schraml 8 maj 2013 2013-05-08 Den 8 maj 2013 disputerade Karin Schraml med sin avhandling "Chronic stress among adolescents: Contributing factors and associations with academic achievement".
 • Ulrica von Thiele Schwarz utsedd till Vinnvård Fellow 2013-03-01 Docent Ulrica von Thiele Schwarz, tidigare post doc och för närvarande anställd som forskare vid Psykologiska institutionen, har blivit utsedd till Vinnvård Fellow vilket innebär att hon förväntas utveckla ny forskning och sin ledarskapsförmåga för att bli ledande i arbetet med att förbättra svensk vård och omsorg.
 • Johnny Hellgren i intervju om FALF-konferensen 2013 2013-02-18 Johnny Hellgren, som sitter med i organisationskommittén, intervjuas om FALF-konferensen i tidningen Sunt liv.
 • Välkommen till 2013 års arbetslivskonferens! 2013-02-18 Forum för arbetslivsforskning (FALF) inbjuder till 2013 års nationella arbetslivskonferens den 17-19 juni. Konferensen organiseras av Psykologiska institutionen vid Stockholms universitet i samarbete med Stockholm Stress Center.
 • Professor Magnus Sverke i Sydafrika Magnus Sverke en av Afrikas mest citerade forskare 2013-02-11 Professor Magnus Sverke, Psykologiska institutionen, Stockholms universitet, men även Extraordinary Professor wid WorkWell på North-West University i Sydafrika, finns med i toppen av en rankinglista över Afrikas mest citerade forskare, som nyligen publicerades av Thomson Reuters.
 • Halvtidsseminarium: Vård mot vinst, med Niklas Hansen 2012-11-30 Premiär för Psykologiska institutionens nya system med halvtidsseminarier i doktorandutbildningen.
 • Ulrica von Thiele Schwarz antagen som docent i psykologi 2012-10-22 Ulrica von Thiele Schwarz har den 17 oktober 2012 antagits som docent i psykologi vid Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Stockholms universitet. Ulrica disputerade 2008 och är för närvarande anställd som post doc vid Psykologiska institutionen, Avdelningen för arbets- och organisationspsykologi.
 • Konferensnytt 2012-06-21 10th Conference of the European Academy of Occupational Health Psychology (EAOHP) i Zürich den 11-13 april 2012.
 • Ny bok 2012-06-21 Våren 2012 gavs boken "Arbets- och organisationspsykologi" ut, med Gunnar Aronsson, Johnny Hellgren, Kerstin Isaksson, Gunn Johansson, Magnus Sverke, och Ingemar Torbiörn som författare.
 • Bokpris 2012-04-04 Boken Sociala relationer i arbetslivet har tilldelats pris för 2011 års bästa HR-bok i kategorin Årets akademiska pris!
 • Utmärkelse 2012-04-04 Gunn Johansson, professor emerita i psykologi, får Kungl. Vitterhetsakademiens förtjänstmedalj i guld, för ”hennes mångsidiga och förtjänstfulla medverkan i Akademiens förvaltningsutskott”.
 • Disputation: Roberto Riva 10 februari 2012 2012-03-23 Den 10 februari 2012 disputerade Roberto Riva med sin avhandling ”Psychobiological responses in women with regional or widespread musculoskeletal pain conditions”.
 • Disputation: Anne Richter 2 december 2011 2012-03-23 Den 2 december 2011 disputerade Anne Richter med sin avhandling ”Job Insecurity and Its Consequences Investigating Moderators, Mediators and Gender”.
 • Disputation: Victoria Blom 13 maj 2011 2012-03-23 Den 13 maj 2011 disputerade Victoria Blom med sin avhandling ”Striving for self-esteem: Conceptualizations and role in burnout”.
 • Disputation: Cornelia Wulff 23 februari 2011 2012-03-02 Den 23 februari 2011 disputerade Cornelia Wulff med sin avhandling ”General mental ability as related to school, work and health. -The importance of childhood mental ability for work-related factors among middle-aged women and men”.

KONTAKT

Avdelningen för arbets- och organisationspsykologi

Avdelningsföreståndare
Magnus Sverke, professor
Tfn: 08-16 1419
magnus.sverke@psychology.su.se

Biträdande föreståndare
Petra Lindfors, professor
Tfn: 08-16 3893
pls@psychology.su.se

Telefon och fax
08-16 2000 (växel)
08-15 9342 (fax)

Postadress
Psykologiska institutionen
Stockholms universitet
106 91 STOCKHOLM

ÄMNESBESKRIVNING

Arbets- och organisationspsykologi

Arbets- och organisationspsykologin studerar individers arbetsrelaterade upplevelser, erfarenheter, reaktioner och handlingar i förhållande till arbetets innehåll och organisering, individuella förutsättningar samt de sätt på vilka individerna ingår i och/eller interagerar med grupper och organisationer. I studier ingår betydelsen av fysiska och psykosociala arbetsmiljöfaktorers betydelse dels för motivation och prestation, dels för yrkesmässig utveckling, hälsa och välbefinnande. Vidare studeras samspel mellan individ, grupp och organisation under olika organisatoriska betingelser inklusive organisationers och individers ömsesidiga val och preferenser. Vanligtvis avses lönearbete, men psykologiska aspekter av såväl oavlönat arbete (t.ex. i hemmet, i ideella organisationer) som gräns snittet mellan arbete och övrigt liv är föremål för analys, liksom psykologiska aspekter på ofrivillig arbetslöshet. I avgränsningen mot andra "arbetsvetenskaper" är individperspektivet särskilt utmärkande för arbets- och organisationspsykologin.

Källa: Nationalkommittén för psykologi, vid Kungl. Vetenskapsakademien.