Ulrica von Thiele Schwarz, docent
Ulrica von Thiele Schwarz
 

von Thiele Schwarz är involverad i forskning som på olika sätt berör organisationer och människor i arbetslivet, och i synnerhet hur människors arbetsrelaterade hälsa hänger samman med organisationens effektivitet och produktivitet. Hon samarbetar huvudsakligen med docent Petra Lindfors.

Hennes forskning inkluderar också samarbete med forskare på Medical Management Centre (MMC), Learning Informatics Management and Ethics (LIME), Karolinska institutet.

Läs mer på Ulrica von Thiele Schwarz hemsida: www.psychology.su.se/staff/uvt