Namn: Eva Charlotta (Eva-Lotta) Nylén

Befattning: Forskningsassistent

Nuvarande sysselsättning på avdelningen: Jag är involverad i två olika projekt: ett arbetsmiljöprojekt, Chefen, arbetsåtagandet och arbetsmiljön, som genomförs på ett antal arbetsplatser inom några kommuner och landsting samt ett projekt under planering tillsammans med Stockholms Stress Center som bland annat kommer innehålla ett delprojekt om organisationsförändring i bank- och finanssektorn.

Reflexioner på min nya arbetsplats (inkl “bussrummet”): Givetvis är det en omställning att gå från att vara anställd inom en bank till ett universitet. Den största skillnaden är att komma från en arbetsplats som arbetar i kontorslandskap och att som nu sitta i ett enskilt rum. Jag har förstått att alla “nya” hamnar i “bussrummet”, vet inte hur jag ska tolka det men jag känner de historiska vingslagen av att sitta här. Jag har förstått att flera framstående forskare på Psykologiska institutionen börjat sin bana i rummet, vilket känns betryggande.

Kommer närmast från (dvs vad du gjorde innan du kom hit) där jag jobbade med följande: Jag kommer från en svensk bankkoncern och min senaste tjänst var som global projektledare för ett förändringsprojekt inom dess HR-avdelning.

Detta visste du inte om mig: Jag kan simma fjärilssim.

 
Fjärilssim. Foto: plrang på stock.xchng
Fjärilssim. Foto: plrang på stock.xchng