Arbets- och organisationspsykologi. Bokframsida.
Arbets- och organisationspsykologi. Bokframsida.
 

Boktitel: Arbets- och organisationspsykologi. Individ och organisation i samspel. (Natur & Kultur, 2012).

Författare: Gunnar Aronsson, Johnny Hellgren, Kerstin Isaksson, Gunn Johansson, Magnus Sverke, och Ingemar Torbiörn.

Nedan följer några frågor till författarna till boken, som ibland svarat som kollektiv, ibland som individ (därav byte av personliga pronomen).

Er bok ”Arbets- och organisationspsykologi - Individ och organisation i samspel” känns onekligen rätt heltäckande, finns det något område inom arbets- och organisationspsykologi som inte blivit belyst och i så fall varför?

– Vi har skrivit ganska lite om MTO (Människa – teknik – Organisation) som ju är ett stort område. Sjukfrånvaro/arbetsohälsa skulle också kunnat bli ett kapitel plus en hel del annat som kritiska organisationsteorier, genus och fackets roll i organisationer och arbetsliv. Vad som valdes bort har väl att göra med våra begränsningar och att boken redan som den är avsevärt passerat det sidantal som var ramen.

Vad har varit roligast under detta bokprojekt?

– Det var upplyftande att bli medveten vilken enorm kunskapsmassa som arbets- och organisationspsykologin genererat. Roligt har det också varit att jobba tillsammans på det sätt vi gjort - när det ibland gick trögt för någon kom alltid kreativa idéer från andra.

Kan du med en mening sammanfatta vad boken handlar om?

– Nej, men jag kan vara så kaxig att jag säger att den är den första boken på svenska som försöker ta ett helhetsperspektiv på det enorma området arbets- och organisationspsykologi. Den bör därmed kunna vara av stort intresse för såväl utbildningar om arbetsliv som praktiken ute i arbetslivet.

Hur tänkte ni kring valet av omslagsbild?

– Det fanns ju många idéer - det omslag som valdes tycker jag associerar till hur allt hänger samman på ett inte alltid begripligt sätt.