Karin Schraml
Stolt Karin Schraml hänger upp sin avhandling i Avdelningen för arbets- och organisationspsykologis avhandlingsgalleri.