Cornelia Wulff spikar sin avhandling
Cornelia Wulff spikar sin avhandling
 

Vad är det bestående minnet från din avhandlingstid?

– En rolig och stimulerande tid, extremt stressigt, då jag större delen av tiden försörjde mig som lärare. Däremot mycket bra på slutet, sista 1,5 åren, med fokus på avhandlingen och bra handledare.

Hur tänkte du kring valet av omslagsbild?

– Det man tänker om framtiden som barn, får konsekvenser för t.ex. utbildning och yrke. Miljöfaktorer under resans gång har betydelse.

 
Cornelia Wulffs avhandlingsframsida
Cornelia Wulffs avhandlingsframsida