Avdelningsnyheter

Avdelningsnyheter

På denna sida lägger vi upp information om vad som händer på Avdelningen för arbets- och organisationspsykologi. Syftet är att uppmärksamma särskilda händelser och evenemang samt nyanställd personal.

  • AO-forskare på Lönebildningsdagarna 2020 2020-10-28 För sjätte året i rad arrangerar Svenskt Näringsliv Lönebildningsdagarna, i år i digital version. Bland talarna märks professor Magnus Sverke och docent Johnny Hellgren.
  • Johnny Hellgren, Extraordinary Associate Professor i Sydafrika 2018-10-17 Docent Johnny Hellgren vid Avdelningen för arbets- och organisationspsykologi har blivit utsedd till Extraordinary Associate Professor vid WorkWell: Research Unit for Economic and Management Sciences, North-West University, i Sydafrika.
  • Ny bok om Enkätmetodik 2016-10-06 Lärare och forskare vid Avdelningen för arbets- och organisationspsykologi, Psykologiska institutionen, har skrivit en bok om enkätmetodik, utgiven på Natur & Kultur.
  • Arbetsrelaterad ohälsa – inte ett ”kvinnoproblem” 2016-06-10 Vad finns det för samband mellan organisatoriska faktorer, psykosocial arbetsmiljö och hur vi mår? Och varierar det mellan kvinnor och män? På uppdrag från Arbetsmiljöverket har en forskargrupp vid Psykologiska institutionen sammanställt befintlig forskning och statistik på området för att få svar. Uppdaterad 10 juni.
  • Pris för bästa avhandling 2015-06-18 Hanna Li Kusterer har vunnit Arbetsmiljöhögskolans pris för bästa avhandling i Sverige 2015 inom forskningsområdet arbetsliv och arbetsmilö. Avhandlingen har titeln "Women and men in management. Stereotypes, evaluation and discourse".
  • Chefens inställning avgörande för att förhindra arbetsplatsolyckor 2015-06-12 En chef som betonar vikten av säkerhet och att prioritera säkerhet före produktion förhindrar skador och dödsfall på arbetsplatsen. Det visar en ny avhandling från Psykologiska institutionen.
  • Livet är som en bergochdalbana 2014-05-23 Livet är en bergochdalbana, ibland är man på topp och ibland faller man rakt ner. Aftonbladet har talat med forskare vid Psykologiska institutionen för att ta reda på vad det är som påverkar våra möjligheter att må bra i livet.
  • Ny bok 2012-06-21 Våren 2012 gavs boken "Arbets- och organisationspsykologi" ut, med Gunnar Aronsson, Johnny Hellgren, Kerstin Isaksson, Gunn Johansson, Magnus Sverke, och Ingemar Torbiörn som författare.
  • Bokpris 2012-04-04 Boken Sociala relationer i arbetslivet har tilldelats pris för 2011 års bästa HR-bok i kategorin Årets akademiska pris!
  • Utmärkelse 2012-04-04 Gunn Johansson, professor emerita i psykologi, får Kungl. Vitterhetsakademiens förtjänstmedalj i guld, för ”hennes mångsidiga och förtjänstfulla medverkan i Akademiens förvaltningsutskott”.

KONTAKT

Avdelningen för arbets- och organisationspsykologi

Avdelningsföreståndare
Magnus Sverke, professor
Tfn: 08-16 1419
magnus.sverke@psychology.su.se

Biträdande föreståndare
Petra Lindfors, professor
Tfn: 08-16 3893
pls@psychology.su.se

Telefon och fax
08-16 2000 (växel)
08-15 9342 (fax)

Postadress
Psykologiska institutionen
Stockholms universitet
106 91 STOCKHOLM

ÄMNESBESKRIVNING

Arbets- och organisationspsykologi

Arbets- och organisationspsykologin studerar individers arbetsrelaterade upplevelser, erfarenheter, reaktioner och handlingar i förhållande till arbetets innehåll och organisering, individuella förutsättningar samt de sätt på vilka individerna ingår i och/eller interagerar med grupper och organisationer. I studier ingår betydelsen av fysiska och psykosociala arbetsmiljöfaktorers betydelse dels för motivation och prestation, dels för yrkesmässig utveckling, hälsa och välbefinnande. Vidare studeras samspel mellan individ, grupp och organisation under olika organisatoriska betingelser inklusive organisationers och individers ömsesidiga val och preferenser. Vanligtvis avses lönearbete, men psykologiska aspekter av såväl oavlönat arbete (t.ex. i hemmet, i ideella organisationer) som gräns snittet mellan arbete och övrigt liv är föremål för analys, liksom psykologiska aspekter på ofrivillig arbetslöshet. I avgränsningen mot andra "arbetsvetenskaper" är individperspektivet särskilt utmärkande för arbets- och organisationspsykologin.

Källa: Nationalkommittén för psykologi, vid Kungl. Vetenskapsakademien.