Johanna Garefelt
Johanna Garefelt, doktorand

I studien följde forskargruppen 100 personer, 60 till 71 år gamla. De gjorde sömnmätningar före och efter pensionering. Resultaten pekar på att vi förlorar ca 30 minuters sömn varje natt under arbetsveckan.

Till helgen sover vi gärna lite längre på morgnarna, utan väckarklocka som avbryter sömnen, men det skulle vara bättre för oss med regelbundna sovtider. Det är inte säkert att helgens sovmorgnar kan kompensera för så mycket som 2,5 timmars sömnbrist under veckan. För lite sömn kan inverka negativt på oss på många olika sätt, t ex ge upphov till diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar och depression.

De pensionerade deltagarna i studien sov alltså en halvtimme längre i veckorna än när de jobbade, medan helgsömnen inte förändrades.

Hur länge man behöver sova är individuellt och sömnbehovet minskar ju äldre vi blir, men alla vuxna rekommenderas att sova minst sju timmar varje natt.

Läs Garefelts artikel i The Conversation (på engelska)

Läs originalartikeln i Journal of Sleep Research, doi: 10.1111/jsr.13157

Läs mer om Johanna Garefelt