Anders Ericsson Foto: Florida State University
Anders Ericsson: Foto: Florida State University

Anders Ericsson var aktiv professor vid Psykologiska institutionen, Florida State University, sedan 30 år tillbaka. Internationellt välkänd och respekterad för sin forskning och sina publikationer (flera böcker och mängder av vetenskapliga artiklar) om bakgrunden till expertis och mänskliga topprestationer.

Han myntade begreppet 10 000 timmar (dvs 10 år om 40 veckor/år x 5dar/vecka x 5timmar/dag), som behövs för att uppnå expertis inom något område vad det än må vara (till exempel minnesförmåga, kirurgi, musik, sport, etc). Talang kan bidra, men idog och fokuserad träning/övning är det som främst krävs.

Bland böckerna kan nämnas: Peak: vetenskapen om att bli bättre på nästan allt – sanningen bakom 10 000-timmarsregeln. Denna tes, om än omtvistad, har spritts utanför psykologins domän och påverkat allmänna föreställningar om mänskliga prestationer.

Anders påbörjade sin bana vid Psykologiska institutionen, Stockholms universitet, som doktorand och disputerade 1976 på en avhandling med titeln Approaches to descriptions and analyses of problem-solving processes: the 8-puzzle, som handlade om tänkandet vid lösning av en reducerad version av 15-spelet med hjälp av bl a tänka-högt-metodik. Avhandlingen var ett pionjärarbete inom kognitiv psykologi i Stockholm bland annat för att den utnyttjade tänka-högt metodik för att studera tankeprocesser.

Opponent på avhandlingen var Herbert Simon, sedermera Nobelpristagare i ekonomi, men främst var Herbert Simon en banbrytande forskare inom problemlösning och tänkandets psykologi. Simon och många med honom var bidragande till paradigmskiftet från ”behaviorism” till kognitiv psykologi som en vetenskap om inre föreställningar, processer och kontroll, som då pågick i psykologämnet internationellt och i Sverige från 1950-talet och framåt.

Anders fortsatte efter disputationen som post-doc hos Simon vid Carnegie-Mellon University, Pittsburgh, USA, och de skrev tillsammans först en artikel i Psychological Review 1980 och sedan boken om tänka-högt-metodik (Ericsson, & Simon. (1984). Protocol analysis: Verbal reports as data. Cambridge, MA: Bradford Books/MIT Press), som borde vara något som nutida forskning och klinisk psykologisk verksamhet kunde ta till sig.

Anders Ericsson har därefter skrivit en stor mängd vetenskapliga artiklar och böcker om mänskliga prestationer och expertis. Särskilt en artikel av Anders och medarbetare har gått till eftervärlden som exempel på extrema prestationer när det gäller sifferrepetition (Ericsson, Chase, & Faloon. (1980). Acquisition of a memory skill. Science, 208, 1181-1182). Resultaten visade att ett års intensiv träning ledde till att en person kunde repetera 79 slumpvist presenterade siffror direkt efter presentationen (jämför med 7±2 enheter, den klassiska kunskapen om korttidsminnet).

För dessa och alla andra hans insatser för psykologin vill vi hedra minnet av Anders Ericsson!

Undertecknade är tidigare och nuvarande forskare vid Psykologiska institutionen, Stockholms universitet.

Ove Almkvist, Henry Montgomery, Stellan Ohlsson, Lasse Rabenius, Ola Svenson och Yvonne Waern


Läs mer från Florida State University