Marie Gustafsson Sendén
Marie Gustafsson Sendén. Foto: Anna Danielsson

Forskarna har i två enkätstudier låtit mellan 300 och drygt 600 personer göra uppskattningar av arbetsdelningen mellan kvinnor och män i arbetslivet och i hemmet på 50-talet, idag och i framtiden (2090).

– Resultatet visade att deltagarna uppfattade att det skett en förändring från 50-talet men också att upplevelsen av förändringen var mycket större än den faktiskt är, säger en av de andra forskarna Marie Gustafsson Sendén.

– De trodde exempelvis att 26% av alla förskolelärare idag är män, medan det i verkligheten bara är 4%.

När det gäller könsstereotyperna visade det sig att deltagarna inte bedömer att framtiden ser annorlunda ut.

– Deltagarna upplevde att könsstereotyperna idag är annorlunda än på 50-talet, men de förväntade sig inte att något skulle hända med vare sig stereotyperna eller arbetsdelningen i framtiden.

I forskargruppen ingår nedanstående personer från Psykologiska institutionen, Stockholms universitet

Referens

Gustafsson Sendén, M., Klysing, A., Lindqvist, A., & Renström, E. A. (2019. The (Not So) Changing Man: Dynamic Gender Stereotypes in Sweden. Frontiers in Psychology, 10:37. doi: 10.3389/fpsyg.2019.00037