– Arbetsrelaterade sexuella trakasserier kan vara en viktig riskfaktor för självmord och självmordsförsök, säger Linda Magnusson Hanson vid Stressforskningsinstitutet vid Psykologiska institutionen på Stockholms universitet som lett studien.

Sexuella trakasserier på arbetsplatsen
Foto: Andrey Popov, MostPhotos

 

Forskningsstudien baseras på ett jämförelsevis stort material, relativt representativt för den svenska arbetande befolkningen. Över 80 000 svenskar i arbetsför ålder som besvarat en enkät om huruvida de utsatts för sexuella trakasserier på sin arbetsplats det senaste året, under perioden 1995 till 2013, följdes sedan upp i genomsnitt 13 år i nationella register. Självmord och självmordsförsök identifierades utifrån dödsorsaker och registrerad sjukhusvård.

Linda Magnsson Hanson
Linda Magnsson Hanson Foto: Eva-Kristin Wildeke

Fördubblad risk

Resultaten tydde på att personer som varit utsatta för sexuella trakasserier på sin arbetsplats hade mer än fördubblad risk för självmord, och över 50 procents högre risk för självmordsförsök. Ingen tydlig skillnad mellan män och kvinnor kunde konstateras.

– Denna forskning ger ökat stöd för att en dålig social arbetsmiljö kan bidra till allvarliga hälsokonsekvenser. Forskningen tyder på att arbetsplatsinterventioner skulle kunna bidra till självmordsprevention. Mer kunskap behövs emellertid om vilken typ av organisatorisk och social arbetsmiljö som kan bidra till att förebygga arbetsrelaterade sexuella trakasserier och vi kan inte utesluta att det finns andra bakomliggande faktorer som skulle kunna förklara sambandet, säger Linda Magnusson Hanson.

Artikeln Work related sexual harassment and risk of suicide and suicide attempts: prospective cohort study av Linda L Magnusson Hanson, Anna Nyberg, Ellenor Mittendorfer-Rutz, Fredrik Bondestam, och Ida EH Madsen publicerades i tidskriften British Medical Journal (BMJ) den 2 september 2020. doi: 10.1136/bmj.m2984

Se även ledaren i British Medical Journal den 2 september, Sexual harassment and suicide.

Se även artikeln i Dagens Nyheter den 10 september.
Se även Patrik Lundbergs krönika i Expressen den 15 september.
Se även artikeln i Arbetsvärlden den 15 september.
Se även artikel i Publikt den 16 september (från Fackförbundet ST).

Intresset för ämnet håller i sig, se artikel på civilekonomen.se den 14 oktober.


Läs mer om Linda Magnusson Hansons forskning