Nu har tre artiklar publicerats som rapporterar resultat från den första framgångsrika studien, där internetförmedlad psykodynamisk terapi (IPDT) prövades i en randomiserad kontrollerad studie för ungdomar 15-18 år med egentlig depression. Detta var första studien i projektet EaRly internet-based interventions for Children and Adolescents (ERiCA), med forskningsanslag från Kavlifonden.

Nytt internetförmedlat behandlingsprogram

Behandlingsprogrammet är utvecklat av doktoranderna och legitimerade psykologerna Jakob Mechler och Karin Lindqvist.

Behandlingen är affektfokuserad, vilket innebär att den fokuserar på att hjälpa ungdomarna att känna igen och närma sig känslor som de vanemässigt undviker, samt att lära sig att känna igen problematiska återkommande relationsmönster och förändra dem.

Internetförmedlad behandling innebär att ungdomarna tar del av ett självhjälpsmaterial med åtta kapitel med text och filmer, gör reflektionsövningar varje vecka och har veckovis kontakt med en behandlare via textmeddelande och chatt-sessioner.

Jakob, Karin, Per och Björn med laptop
Jakob Mechler, Karin Lindqvist, Per Carlbring och Björn Philips Foto: Robert Johansson


Huvudansvarig för ERiCA-projektet är Björn Philips, docent, och från Stockholms universitet medverkar även Per Carlbring, professor, och Robert Johansson, docent. Projektet sker i samarbete med forskare vid bland annat Linköpings universitet, Universitetet i Oslo och University College London.

Tydligt större effekt med IPDT

I första studien jämfördes IPDT med internetförmedlad stödkontakt under åtta veckor. Utfallet blev en signifikant skillnad till IPDT:s fördel, med en stor effekt (d=0,82) på depressionssymptom. I IPDT förbättrades 56% av patienterna avseende depression jämfört med 21% i kontrollgruppen. IPDT var även signifikant mer effektivt i att reducera ångest, samt förbättra emotionsreglering och självmedkänsla.

Utfallsartikeln är publicerad i Journal of Medical Internet Research (open access):
doi: 10.2196/18047

Förbättrad emotionsreglering

I en andra artikel från studien undersöktes antagandet att en verksam mekanism i IPDT är förbättrad emotionsreglering. Studiens resultat visade dels att emotionsreglering före behandlingsstart predicerade behandlingsutfall, på så sätt att ungdomar med större svårigheter med emotionsreglering förbättrades mer av IPDT.

Vidare gjordes analyser av utvecklingen vecka för vecka hur emotionsreglering påverkade senare depressionssymptom. Resultaten visade en signifikant effekt av förbättrad emotionsreglering på efterföljande depressionssymtom. Således tycks förbättrad emotionsreglering fungera som en förändringsmekanism som driver minskning av depressionssymptom i IPDT för deprimerade ungdomar.

Denna artikel är publicerad i Frontiers in Psychiatry (open access):
doi: 10.3389/fpsyt.2020.00671

"Sudden gains"

Björn, Jakob, Karin och Per med forskningsposter
Foto: Robert Johansson

Den tredje artikeln från studien undersökte betydelsen av snabba symtomförbättringar, så kallade ”sudden gains”, i IPDT för deprimerade ungdomar. Den traditionella definitionen av ”sudden gains” innebär att symtomreduktionen ska vara på minst 25% jämfört med nivån innan samt att förändringen ska vara stabil under tre efterföljande sessioner.

I vår studie var det snarare plötsliga, snabba symtomförbättringar utan kravet på stabilitet efteråt som visade ett signifikant samband med bättre behandlingsutfall. Att patienter varit med om minst en snabb symtomförbättring hade en stor effekt (d=0,97) avseende utfallet på depressionssymtom direkt efter behandlingen och effekten d=0,76 vid uppföljning ett halvår efter avslutningen.

Artikeln är publicerad i Psychotherapy Research (open access):
doi: 10.1080/10503307.2020.1804084 

Studie 2: IPDT vs IKBT

Sedan hösten 2019 pågår den andra studien i ERiCA-projektet – en större randomiserad kontrollerad studie där IPDT prövas mot internetförmedlad kognitiv beteendeterapi (IKBT) för ungdomar 15-19 år med egentlig depression. IKBT-programmet är utvecklat och prövat av Naira Topooco och Gerhard Andersson (med kollegor) vid Linköpings universitet och de båda medverkar i den pågående studien.

Forskningsprotokollet till studien finns publicerat Trials (open access):
doi: 10.1186/s13063-020-04491-z

Ungdomar sökes till kommande studie

Hösten 2020 blir den sista terminen av patientrekrytering och behandling i studien med målet att inkludera minst 270 studiedeltagare. Om du träffar eller känner till ungdomar i åldern 15-19 år som kämpar med depression och nedstämdhet eller vuxna som du vet kommer i kontakt med målgruppen, får du väldigt gärna tipsa om studien.

Information och möjlighet att anmäla sitt intresse finns på studiens hemsida: www.erica.nu

Vi tar tacksamt emot all hjälp vi kan få i att sprida information om studien då rekryteringsperioden under höstterminen är kort. Om du vill få informationsmaterial att sprida om ERiCA-studien, till exempel posters, visitkort eller foldrar, kontakta då någon av oss:

Björn Philips, bjorn.philips@psychology.su.se
Jakob Mechler, jakob.mechler@psychology.su.se
Karin Lindqvist, karin.lindqvist@psychology.su.se