Professor Magnus Sverke, porträtt Foto: Psykologiska institutionen
Professor Magnus Sverke

Den nuvarande arbetsmiljöstrategin är inne på slutvarvet och regeringskansliet förbereder en ny strategi för de kommande åren.

Dessutom redovisar statssekreterare Rasmus Cruce Naeyé sina tankar för den framtida arbetsmiljöstrategin. Sedan blir det kommentarer från parterna och diskussion.

Läs mer och följ seminariet i efterhand på www.lo.se

Läs mer om Magnus Sverke

 

ILERA står för International Labour and Employment Relations Association, som samarbetar nära med FN:s fackorgan för arbetslivsfrågor, ILO.