Professor Magnus Sverke, porträtt Foto: Psykologiska institutionen
Professor Magnus Sverke

Projektet syfte är att undersöka hur olika krav och resurser i arbetet relaterar till utfall såsom olika arbetsrelaterade attityder (arbetstrivsel, engagemang för den organisation man arbetar i) och beteenden (viljan att stanna/sluta i organisationen och arbetsprestation) samt olika aspekter av hälsa. Fokus ligger främst på anställda inom detaljhandeln.

Projektet kommer att baseras på omfattande enkätundersökningar (dels bland medlemmar i Handelsanställdas förbund, Unionen, Akavia och Sveriges ingenjörer, dels bland anställda inom handeln generellt), med två planerade datainsamlingstillfällen med års mellanrum.

I projektet medverkar Helena Falkenberg, Jacobus Pienaar och den nyantagna doktoranden Philip Ström.

Läs mer om utlysningen

Läs mer om Magnus Sverke

Läs mer om NOWSTARS